Het regent lintjes!

Vorige week dinsdag vond traditiegetrouw de jaarlijkse lintjesregen plaats. Burgemeester Otwin van Dijk reikte maar liefst tien Koninklijke onderscheidingen uit. Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en werden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd’. Alle betrokken van harte gefeliciteerd!

 

Martin Hendrixen uit Gendringen (71 jaar)

Martin Hendrixen is al meer dan vijftig jaar actief als vrijwilliger bij VV Gendringen. Vooral voor de jeugdafdeling is de rij van verdiensten van hem bijna eindeloos te noemen. Zo zat hij in het jeugdbestuur en was hij lid van de jeugdcommissie. Daarnaast was hij trainer, pupillencoach en grensrechter bij het eerste elftal. Naast accommodatiebeheer verzorgt hij de ledenadministratie, de indeling van de teams, het regelen van de begeleiding, de formaliteiten met de KNVB en het regelen van de wedstrijden en de ontvangst van de gasten. Ook trainingsdagen, jeugdtoernooien, de Sinterklaasviering en het zaalvoetbal mogen rekenen op een helpende hand van hem. Daarnaast verzorgt hij ook het clubblad ‘De Voetzoeker’.

Agnes Migchelbrink uit Megchelen (82 jaar)

Agnes Migchelbrink zet zich al vele decennia in voor de medemens en de (geloofs-)gemeenschap in Megchelen. Zo was ze ruim twintig jaar fulltime koster bij de Geloofsgemeenschap St. Martinus Megchelen in de Parochie Maria Laetitia. Haar werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van alle vieringen, het dagelijks openen en sluiten van het kerkgebouw en het Mariakapelletje, het verzorgen van de bloemen in de kerk en de schoonmaak van het gebouw. Daarnaast heeft ze van 1980 tot 2019 de jaarlijkse bedevaart vanuit Megchelen naar Banneux mee georganiseerd. Ze is ook collectant voor het Rode Kruis, de Nierstichting en de Hartstichting.

Harrie Janssen uit Etten (75 jaar)

Van 1983-2001 was Harrie Janssen als secretaris en voorzitter betrokken bij VV Etten. Hij was medeverantwoordelijk voor de realisatie van de tribune in 1988. Harrie wordt omschreven als een bindende factor binnen de geloofsgemeenschap in Etten. Hij heeft onder andere een grote bijdrage geleverd aan de fusies van de parochies in 2010 en 2017. In 2004 was er sprake van behoorlijk achterstallig onderhoud van de Martinuskerk. Onder voorzitterschap van Harrie is planmatig gewerkt om het onderhoud van dit Rijksmonument ter hand te nemen. Hij was ook voorzitter van de Locatieraad H. Martinus, één van de zeventien lokale geloofsgemeenschappen van de Parochie Maria Laetitia.

Ida Wisman-van Eerden uit Sinderen (62 jaar)

Ida Wisman werd in 1974 lid van Fanfareorkest Psalm 150. In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw was ze secretaris van de vereniging en in 2005 werd ze benoemd tot voorzitter. Naast allerlei bestuurlijke activiteiten, zoals het organiseren en leiden van de bestuurs- en de ledenvergaderingen, was zij het boegbeeld van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast heeft zij zich jarenlang ingezet bij bijzondere activiteiten van het orkest zoals concerten, serenades, optochten, medewerking aan kerkdiensten en dodenherdenkingen. Sinds 1994 verzorgt Ida het kosterwerk in de Antoniuskapel in Sinderen voor de Protestantse Gemeente Varsseveld. Dit doet ze overigens samen met haar echtgenoot Han. Dit houdt in dat ze beschikbaar is voor alle kerkdiensten ten behoeve van de Protestantse gemeente Varsseveld, waaronder huwelijken, en tevens voor culturele evenementen. Ook is ze een aantal jaren actief geweest als jeugddiaken.

Johan Oostendorp uit Ulft (78 jaar)

Johan Oostendorp heeft hij zich jarenlang ingezet als bestuurslid van buurtvereniging De Diergaarde. Op openbare basisschool De Woelwaters kunnen de kinderen en leerkrachten nog steeds regelmatig genieten van zijn muzikale bijdrage aan diverse activiteiten. Op basisschool De Drie Linden in Silvolde is hij ook actief geweest als vrijwilliger van de Tussenschoolse Opvang. Maar ook bij andere organisaties luistert hij met zijn accordeonspel graag de feestjes op. Zoals bij de seniorenmiddag van Carnavalsvereniging 'De Foekepot', bij Estinea, Azora Debbeshoek en bij Stichting CareTravel. Ook is hij al ruim twaalf jaar als vrijwilliger betrokken bij het technieklokaal voor het primair onderwijs, Technobasis, van het Almende College in Silvolde. Voor de Geloofsgemeenschap H.H. Antonius - Petrus & Paulus in Ulft is hij drie termijnen van drie jaar, de maximale periode, bestuurslid geweest. Johan was vooral verantwoordelijk voor de technische ondersteuning, geluid, verlichting en verwarming van de kerk. Samen met andere vrijwilligers verzorgt Johan al vijftien jaar de RK Begraafplaats Petrus & Paulus.

Laurens (Rens) Visser uit Varsseveld (80 jaar)

Rens Visser is al zeventien jaar vrijwilliger bij Buurtbusvereniging Halle-Sinderen. Ook bij de ledenbijeenkomsten die vier keer per jaar plaatsvinden levert Rens een actieve bijdrage. Hij is altijd bereid en beschikbaar voor het inwerken van nieuwe collega's. Van eind 2012-2021 deed hij vrijwilligerswerk bij Buurtbusvereniging Huntenbus, één van de buurtbuslijnen van Arriva in de Achterhoek. Van 2007 tot 2016 was hij bestuurslid bij Christelijke Gemende Zangvereniging Gloria In Excelsis Deo in Heelweg en lid van de jubileumcommissie die de viering van het 100-jarig bestaan van de vereniging organiseerde.

Anna Venes uit Megchelen (80 jaar)

Anna Venes is bij het Gelders bestuur van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie (nu ZijAktief) van 1972 tot 1990 als secretaris en later als voorzitter in totaal ruim achttien jaar betrokken geweest bij het organiseren van ledendagen, cursussen en de jaarlijkse Mariahulde. Ook onderhield ze de contacten met de landelijke vereniging en de zusterorganisaties Vrouwen van Nu en Passage. Ruim dertig jaar is Anna voorzitter van de Agrarische Commissie Kring Oude IJssel. Ook voor de Locatieraad van de Mattheüs kerk en binnen de Parochie Marie Laetitia neemt zij vaak het voortouw. In Azewijn startte ze, samen met anderen, met een koffieochtend en lunch waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens de coronapandemie werden hiervoor allerlei creatieve alternatieven bedacht. Ruim achttien jaar maakt Anna deel uit van de lokale bezoekersgroep die omziet naar zieken en ouderen in de gemeenschap. En al meer dan veertig jaar verzorgt en leidt zij de avondwake voorafgaand aan de uitvaart van dorpsgenoten. Zij onderhoudt het contact met de familie en biedt steun waar dat nodig is.

Peter Ketelaar uit Etten (60 jaar)

Al sinds de jaren '70 van de vorige eeuw is Peter Ketelaar betrokken bij vele verenigingen in Etten. Als coördinator decorbouw bij Toneelvereniging Etten; als bestuurslid, voorzitter en commissielid bij Harmonie 'Onderling Genoegen'; als coördinator regelingscommissie Ettens Mannenkoor en als voorzitter InterParochieel Koor Etten. Binnen de H. Martinuskerk Etten/Parochie Maria Laetitia is hij verantwoordelijk voor onderhouds- en bouwzaken van het kerkgebouw, de Mariakapel en de pastorie. Daarnaast is hij beheerder en contactpersoon van de RK Begraafplaats en initiatiefnemer van het gemeentelijk overleg met overige begraafplaatsbeheerders.

René Salden uit Terborg (47 jaar)

René Salden verzorgde bij Terborgs Belang als lid van het dagelijks bestuur en penningmeester de financiële- en ledenadministratie en hij was beheerder van de website van de vereniging. Hij was onder andere contactpersoon voor de gemeente en de woningbouwcorporatie. Ook was hij persoonlijk betrokken bij de realisatie van twee stadsplannen en bij allerlei activiteiten georganiseerd door Terborgs Belang voor de Terborgse gemeenschap. Voor de viering van Terborg 600 jaar stad was René ruim vijf jaar actief als medeorganisator en uitvoerder van alle activiteiten en festiviteiten. Ook voor deze organisatie ontwierp en beheerde hij de website. In 2012 nam een grote groep enthousiaste Terborgenaren het initiatief om een moderne versie van het openluchtspel het Gluujende Peerd te organiseren in Terborg. Na het succes van dit project besloot de organisatie vaker en meer activiteiten te organiseren voor Terborg waarbij René als medeorganisator en technische man betrokken is. Bij Scouting Gaanderen en Scouting President Steyn Diepenveen stak hij de handen uit de mouwen als er klussen moesten worden gedaan en was hij wekelijks present als groepsleiding.

Guido Hakvoort uit Megchelen (52 jaar)

Guido Hakvoort heeft zich twaalf jaar lang ingezet als raadslid van het CDA in de raad van gemeente Oude IJsselstreek.