Herontwikkeling Wesenthorst stap dichterbij

Op 25 februari is de herontwikkeling van de Wesenthorst in Ulft in de gemeenteraad besproken. Wesenthorst is onderdeel van het Almende College. De leerlingen die nu nog op de Wesenthorst zitten zullen in 2021 naar de nieuwbouw van het Almende college in Silvolde gaan. Hierdoor komt het schoolgebouw Wesenthorst leeg te staan en krijgt de gemeente het weer in handen. De gemeenteraad heeft enkele uitgangspunten goedgekeurd waardoor de eerste stap naar herontwikkeling van het schoolgebouw is gezet. Een van de uitgangspunten is dat er primair wordt ingezet op woningen omdat daar behoefte aan is. De raad heeft hierbij als aandachtspunt meegegeven dat er niet alleen woningen voor ouderen (met of zonder zorg) moeten komen, maar ook woningen voor starters. Daarnaast vindt de raad het belangrijk om de mogelijkheid voor een maatschappelijke functie in het gebouw te onderzoeken.

Het is nog de vraag of het pand gesloopt of verbouwd moet worden. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Het gebied rondom het pand wordt ook in de ontwikkeling meegenomen. De raad heeft tevens als aandachtspunt meegegeven dat de gemeente de regie moet hebben in de herontwikkeling. U kunt de raadsvergadering hierover terug kijken op raad.oude-ijsselstreek.nl.

De eerste stap die na de raadsvergadering is gezet, is een verkennend overleg met Wonion en Azora. Na een aantal goede gesprekken is gebleken dat deze partijen dezelfde doelen willen nastreven als de gemeente. Namelijk een complex van wonen en zorg waarin ouderen en jongeren samen komen en elkaar helpen. Dit in een natuurlijke omgeving zodat het aantrekkelijk is om naar buiten te gaan. De komende maanden worden deze plannen verder uitgewerkt in een zogenaamd programma van eisen. Er wordt onderzocht wat voor soort woningen er moeten komen en of en hoe het maatschappelijke deel hierin kan worden ingepast.