17 september 2018

Herinrichting Hoofdstraat Varsselder

 

Introductie

In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek wordt binnenkort gestart met de herinrichting van de Hoofdstraat te Varsselder. Het betreft dan het wegvak gelegen tussen de aansluiting met de Berghseweg en de Varsselderseweg.

Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande verhardingen en het aanwezige groen en de huidige rommelige inrichting van de straat. De bestaande (asfalt)verharding wordt vervangen door een nieuwe elementenverharding. Ook worden een nieuw voetpad, parkeervakken en groenstroken aangelegd. Daarnaast vinden werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen, op zowel gemeentelijk- als particulier terrein.

Planning

De werkzaamheden aan kabels en leidingen starten in week 40 (1 – 5 oktober 2018). In week 38 (17 – 21 september 2018) starten de voorbereidende werkzaamheden hiervoor.

Concreet betekent dat dan vanaf de aansluiting met de Berghseweg tot aan huisnummer 42 (aansluiting Leemlandseweg) de Hoofdstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, waarbij de aanliggende woningen en percelen in ieder geval altijd te voet bereikbaar blijven. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de parkeerplaats nabij het Dorpshuus/sportcomplex wordt aan de Berghseweg een tijdelijke doorgang voor autoverkeer gemaakt.

In het kader van bereikbaarheid van o.a. de aanliggende woningen, het kerkgebouw en de school wordt het werk in 3 fasen opgedeeld, namelijk:

Fase 1: vanaf Berghseweg tot aan Hoofdstraat huisnr. 42;
Fase 2: vanaf huisnr. 42 tot en met de t-splitsing Achter de Molen;
Fase 3: vanaf kruising Achter de Molen tot aan de t-splitsing Varsselderseweg;

Uiteraard gaan de werkzaamheden voor verkeershinder en enige overlast zorgen. Hiervoor vragen we uw begrip. Vanzelfsprekend doen alle partijen hun best deze overlast te beperken. De planning, onder voorbehoud, is dat alle werkzaamheden medio mei 2019 gereed zijn.