9 juli 2018

Heeft u de gemeentelijke belastingen 2018 al betaald?

 

Introductie

Op 15 februari zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2018 verzonden. Als u geen gebruik maakt van een automatische incasso moet deze aanslag voor dinsdag 31 juli 2018 in zijn geheel betaald zijn. Heeft u deze belastingaanslag nog niet volledig betaald, dan adviseren wij u om dit voor 31 juli te doen. U voorkomt dan dat u extra invorderingskosten moet betalen.

Automatische Incasso

Wilt u alsnog gebruik maken van een automatische incasso? Op de website van de gemeente Oude IJsselstreek (www.oude-ijsselstreek.nl) kunt u een aanvraagformulier downloaden, zoekterm: ‘Automatische betaling gemeentelijke belastingen’. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het team Belastingen, tel: (0315) 292 292.

Kwijtschelding

Begin september worden door de afdeling Belastingen de aanmaningen voor de gemeentelijke Belastingen 2018 verzonden. Een maand later volgen de dwangbevelen. Heeft u dit jaar nog niet betaald en denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding ? Vraagt u dit dan tijdig aan. Hiermee voorkomt u dat u te maken krijgt met aanmaningskosten of dwangbevelen en hierdoor meer betaalt dan alleen het bedrag van de aanslag.

Kom ik aanmerking voor kwijtschelding?

Als u moet rondkomen van een laag inkomen, dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen aanvragen. U heeft in principe recht op kwijtschelding als uw netto inkomen op het minimum ligt en u weinig vermogen heeft. Dat betekent dat u, om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, weinig spaargeld en geen eigen woning met overwaarde mag hebben. Een auto is ook vermogen als die bij verkoop meer dan € 2.269,00 oplevert.  
Alleen voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt kwijtschelding verleend, dus niet voor de onroerende-zaakbelastingen, grafrechten en een extra grijze container.

Waar vraag ik kwijtschelding aan?

Via de website van de gemeente kunt u het inlichtingen- en aanvraagformulier downloaden en printen. U kunt deze formulieren ook telefonisch opvragen via het algemene nummer (0315) 292 292.

Hoe vul ik het formulier in?

U vult het inlichtingen- en aanvraagformulier volledig in en stuurt deze samen met alle gevraagde bewijsstukken naar het
Zorgloket van de gemeente Oude IJsselstreek
Antwoordnummer 3
7080 ZX Gendringen.

Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de gegevens die u invult en de kopieën die u inlevert. Als er bij de beoordeling nog aanvullende informatie nodig is, ontvangt u hierover een herstelbrief. Beantwoord deze binnen 14 dagen, zo voorkomt u dat uw verzoek om kwijtschelding buiten behandeling wordt gesteld.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met het team Zorgloket via telefoonnummer (0315) 292 292. Of mail naar zorgloket@oude-ijsselstreek.nlzorgloket@oude-ijsselstreek.nl