Groot onderzoek naar koopgedrag in Oost-Nederland

De detailhandel, oftewel de middenstand, is de afgelopen jaren veranderd. Steeds meer mensen gaan online winkelen. Daardoor komen steeds meer winkels leeg te staan. Of de winkels worden vervangen door bijvoorbeeld horeca en woningen. Gemeenten en provincies maken zich, samen met winkeliers, sterk voor aantrekkelijke stads- en dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk om regelmatig onderzoek te doen naar het koopgedrag van mensen.

Waar doet u uw boodschappen?

Daarom is onlangs een groot onderzoek gestart in onze regio. Dat onderzoek laat zien waar inwoners winkelen en hun boodschappen doen en hoe tevreden ze zijn over de plekken waar ze deze aankopen doen. Deze informatie brengt in beeld hoe aantrekkelijk mensen de winkelgebieden vinden. Dit helpt gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Onderzoeksbureau I&O Research voert het  onderzoek uit voor meer dan 60 gemeenten in Oost-Nederland. Ook Oude IJsselstreek doet hieraan mee. De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG).

Deelnemers gezocht

Deze maand worden ook inwoners uit onze gemeente uitgenodigd om mee te doen. Zij krijgen namens de provincie Gelderland een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd.. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen, kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag  

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van € 25,00 verloot.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2019.nl  Mailen kan naar helpdesk@ioresearch.nl