25 juni 2018

In gesprek over de toekomstvisie

 

Introductie

Hoe moet uw dorp of stad er in 2030 uitzien? Welke ontwikkelingen komen op ons af? En hoe gaan we hier mee om? De afgelopen maanden is de gemeente hierover in gesprek gegaan met inwoners, belangenverenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Vitale en leefbare gemeente

We willen een vitale en leefbare gemeente blijven, waar het prettig leven, werken en wonen is, ook in 2030. Voor jong en oud. In de toekomstvisie laten we zien waar we trots op zijn en waar uitdagingen liggen. Is er straks nog zorg nabij? Hoe blijven we zorgen voor een bloeiende economie en goede scholen voor onze kinderen? Welke voorzieningen hebben we nodig? 

Gesprekken over de toekomst

De afgelopen tijd is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners, belangenverenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurgemeente. We horen in deze gesprekken wat de samenleving belangrijk vindt voor de toekomst van Oude IJsselstreek. We hebben gesproken met organisaties als de plattelandsraad, ouderenbonden, schoolbesturen, Waterschap en ondernemersverenigingen. Ook zijn er gesprekken geweest met de meeste dorpsbelangenverenigingen. Enkele belangenverenigingen hebben bovendien bijeenkomsten in hun eigen dorp georganiseerd om met inwoners verder te praten over hun ideeën voor het dorp. Deze gesprekken voeren we nog tot aan september.

Ideeën van kinderen

Dit voorjaar hebben we ook kinderen gevraagd met ons mee te denken over de toekomst van hun buurt. De gemeente heeft maar liefst 65 werkstukken en tekeningen ontvangen.  

Gemeenteraad stelt visie vast

In het najaar spreekt de gemeenteraad  over de inhoud van de toekomstvisie. De opbrengst uit de gesprekken met de samenleving neemt ze hierin mee. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die de keuzes maakt en de toekomstvisie vaststelt. Naar verwachting gebeurt dat in het voorjaar van 2019.  

Heeft u een idee voor de toekomst?


We kunnen niet met iedereen in gesprek. Wilt u ons iets meegeven voor uw dorp of stad? Over wat u bezighoudt? Wat heeft u nodig om ook over 10 jaar prettig te wonen in uw buurt? We horen graag uw ideeën. Laat ons dit voor 1 september 2018 weten. U kunt een mail sturen naar omgevingswet@oude-ijsselstreek.nl