In gesprek met Varsseveldse belangenorganisaties over woningbouw

Na de aankondiging van alle woningbouwplannen eind mei dit jaar, is de gemeente direct aan de slag gegaan met het stellen van prioriteiten en het opstarten van projecten. Daarbij heeft de ontwikkeling van woningen in Varsseveld de eerste prioriteit gekregen. Voor velen geen verrassing. Waarom dit zo is, wordt duidelijk in een gesprek met Dolf Onstenk (voorzitter Varssevelds Belang), Jan Willem Boezel (voorzitter Varsseveldse Industriële Vereniging), Erik Beltman (voorzitter Varsseveldse Ondernemersvereniging) en Marc Neijsen (bestuurslid Varssevelds Belang).

Ontstaan

We zitten met z’n allen bij elkaar: de industrie, de inwoners en de ondernemers, vertegenwoordigd door hun partijen. De belangenorganisaties hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk belang: woningbouw. En hoewel voor de meeste inwoners het thema nu pas zichtbaar wordt, nadat de gemeente de plannen heeft gepresenteerd, zijn deze heren er al veel langer mee bezig. Onstenk: “We vonden dat we duidelijk moesten maken aan de gemeente dat er echt woningen moesten komen. En, omdat wij en de gemeente telkens stuk liepen op de ‘krimp’, hadden we het plan opgevat om een signaal te geven richting de Provincie.” Boezel: “Toen we daarover in gesprek kwamen, gaven wij aan dat we daar al mee bezig waren, samen met de gemeente.” De gemeente deed onderzoek naar de woonbehoefte van haar inwoners. Met die gegevens zou de gemeente misschien wél verder komen bij de Provincie “En dus zijn we samen opgetrokken”, zegt Beltman, “gemeente, Varssevelds Belang, Varsseveldse Ondernemersvereniging en Varsseveldse Industriële Vereniging.”

De noodzaak

“Varsseveld gaat ons allemaal aan het hart!”, geeft Boezel aan. “Vijf jaar geleden hebben we een enquête gehouden onder ons personeel. Slechts 10% van onze medewerkers woont in Varsseveld! Terwijl veel meer dit graag zouden willen.” Onstenk beaamt dit: “Het is de afgelopen vijf jaar alleen maar gekker geworden. Ik geef volleybaltraining aan jongeren. Ze volleyballen nog allemaal hier, maar niemand woont meer in Varsseveld.” Neijsen vult aan: “Die jongeren komen nu nog, maar als hun ouders met het gezin in bijvoorbeeld Doetinchem gaan wonen, gaan hun kinderen daar naar school en sport. Die raken we kwijt.” “En daarmee komt de leefbaarheid van ons dorp in het geding”, zegt Beltman. “We willen graag zoveel mogelijk faciliteiten en winkels behouden.”

De oorzaak

“Jaren geleden had de gemeente twee plannen. Een plan voor de industrie en een plan voor de woningbouw. Doordat de krimp kwam, zijn de woningbouwplannen niet doorgegaan, maar de industrie in ons dorp bleef wel groeien. Voor onze werknemers zijn er geen woningen”, geeft Boezel aan. Neijsen: “Daarbij komt dat de rest van Nederland ook heeft ontdekt hoe fijn het is om hier te wonen en hier je kinderen op te laten groeien.” Onstenk: “Ons ledenbestand is enigszins vergrijst, maar we luisteren natuurlijk naar iedereen. We merken hoe jongeren én ouderen moeilijk aan een woning kunnen komen en de prijzen rijzen de pan uit.” Beltman: “Het is mooi om te zien hoe we vanuit respect voor elkaar, nu zover zijn gekomen dat we als belangenorganisaties, samen met de gemeente, stappen gaan zetten.” Onstenk vult aan: “We hebben als belangenvereniging ieder onze belangen, maar hier kunnen we sámen werken aan het algemene belang van Varsseveld. Dat maakt het soms ook moeilijk, want er zijn natuurlijk ook inwoners die niet blij zijn met nieuwe woningen voor de deur. Dat moeten we respecteren en niet onderschatten. Tegelijkertijd moeten we ook het grootste belang voor ogen houden en dat is in dit geval, dat er écht meer woningen moeten komen.”

Hoe nu verder?

Boezel: “We blijven als belangenbehartigers betrokken bij de verdere ontwikkeling van de plannen.” De gemeente ontwikkelt nu een zogenaamd ‘locatiepaspoort’. Daarin worden algemene richtlijnen vermeld, zoals het type woningen en plek voor groen. Bij de ontwikkeling van dit paspoort worden de belangenverenigingen en inwoners betrokken. Voor de gemeente is het handig dat zij inwoners kunnen bereiken via onder meer de belangenorganisaties. Neijsen: “We voelen het als onze taak om mee te kijken of de plannen passen in de omgeving en bij de behoeftes van onze leden.”

Inwonersparticipatie

In het najaar worden omwonenden en inwoners van Varsseveld uitgenodigd om hun ideeën aan te dragen voor het locatiepaspoort van de uitleglocatie ‘Varsseveld-West’. Hier vindt u een kaart met de nieuwe woningbouwlocaties. Als u op deze pagina naar beneden scrolt ziet u een donkerblauwe button met de tekst: ‘Bekijk de kaart met nieuwe locaties’.

De overige uitbreidingslocaties in onze gemeente worden in de loop van dit jaar opgepakt. De planning is dat eind dit jaar de plannen van Varsseveld-West naar de raad kunnen en dat begin 2022 gestart wordt met de ontwikkeling van het gebied.