Gemeente start met nieuwe subsidie voor isolatiemaatregelen voor woningeigenaren 

De gemeente start een eigen subsidieregeling voor isolatiemaatregelen voor inwoners met een eigen woning. Vanaf 1 april kunnen inwoners deze subsidie aanvragen. Het gaat om een subsidie van 30% van het bedrag, met een maximum van € 600,-. De eerdere gemeentelijke isolatiesubsidieregeling, die in het leven is geroepen vanuit de aanpak energiearmoede, blijft bestaan. Op deze manier kan de gemeente al haar inwoners (financieel) ondersteunen bij het besparen van energie. 

Energie besparen is een belangrijk doel voor de gemeente omdat dit bijdraagt aan een groene en schone gemeente. De gemeente wil haar inwoners daarbij ondersteunen. Zo werken we samen aan een duurzamere wereld. 

Subsidieregeling vanaf 1 april aanvragen bij AGEM 

De subsidieregeling geldt voor inwoners met een eigen woning en een inkomen boven modaal. De regeling is in te zetten voor dak-, spouwmuur-, en vloerisolatie, en voor HR++(+) glas. Vanaf 1 april kunnen inwoners de subsidie aanvragen via de website van het Energieloket Achterhoek. De subsidie geldt met terugwerkende kracht. Die is aan te vragen voor maatregelen uitgevoerd vanaf 1 januari 2023. De aanvrager heeft recht op 30% subsidie van het totaalbedrag, met een maximum van € 600. 

Inwoners die al subsidie hebben ontvangen vanuit de gemeentelijke subsidie voor isolatiemaatregelen voor woningeigenaren met een inkomen onder modaal, hebben geen recht op deze subsidie. Het is niet mogelijk om voor beide subsidieregelingen in aanmerking te komen.  

Verschillende subsidies voor isolatiemaatregelen 

Deze subsidie is de derde gemeentelijke subsidie voor isolatiemaatregelen waar inwoners een beroep op kunnen doen.  

- Woningeigenaren (inkomen vanaf modaal): 30% subsidie, max. € 600 (aanvragen mogelijk vanaf 1 april 2023) 
Huishoudens met een inkomen tot modaal (in 2021): 70% subsidie, max. € 1.500 
Huishoudens die energietoeslag hebben ontvangen: 85% subsidie, max € 3.000 

Het Energieloket Achterhoek ondersteunt inwoners bij het bepalen op welk bedrag zij recht hebben. 

Naast deze subsidie van de gemeente is er ook nog landelijke subsidie voor het verduurzamen van de woning: ISDE subsidie. Mensen die een gemeentelijke subsidie aanvragen, kunnen ook gebruik maken van de landelijke subsidie.