Gemeente rondt subsidietenders succesvol af

Samen met 26 zorgpartners bouwen aan betere zorg en ondersteuning in de buurt.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft 26 zorgpartners of combinatie van zorgpartners geselecteerd om samen te bouwen aan betere zorg en ondersteuning in de buurt.

De selecte groep zorgpartners (de gemeente heeft nu contracten met 300 aanbieders) gaat vanaf volgend jaar de ambulante specialistische jeugdhulp en ambulante Wmo-hulp uitvoeren. De samenwerking komt voort uit de visie van de gemeente op het sociaal domein ‘Naar het hart van de beweging'.

Visiedocument sociaal domein

De gemeente is ervan overtuigd dat ‘echt doen wat nodig is’ alleen kan als we afspraken maken met zorgaanbieders die dezelfde visie op zorg delen. De contractperiode gaat in op 1 januari 2022.

Wethouders Bert Kuster en Marieke Overduin van het Sociaal Domein: “We zijn trots en blij dat we als gemeente de subsidietenders succesvol hebben afgerond. Het was een intensief traject, met een mooi resultaat. We kiezen ervoor om samen te werken met minder zorgaanbieders en voor een langere tijd, minimaal 5 jaar. Daarmee creëren we een mooie en stevige basis om de Wmo-hulp en Jeugdhulp in de buurt, dichtbij huis, echt te verbeteren. We kijken uit naar de nieuwe samenwerking, we zien en merken het enthousiasme bij onze partners en zijn ervan overtuigd dat we de zorg hiermee beter kunnen laten aansluiten op de vraag van onze inwoners.” 

Zorg vanuit het hart

Door middel van twee subsidietenderprocedures heeft de gemeente gelijkgestemde zorgpartners geselecteerd. De gemeente bouwt samen met de zorgpartners de komende jaren aan het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van inwoners en aan het verbeteren van de kwaliteit van de hulp en ondersteuning. Met de nieuwe afspraken geven we hulpverleners meer ruimte om voor en samen met inwoners te doen wat nodig is. Maatwerk is hierbij altijd het uitgangspunt. De subsidietenders zijn ingestoken vanuit inhoudelijke verbeteringen en niet vanuit bezuinigingen. De 26 aanbieders kunnen met hun aanbod voldoen aan de zorgvraag van de inwoners van Oude IJsselstreek, als het gaat om ambulante hulp en ondersteuning. 

Wat betekent dit voor inwoners die Wmo- en/of jeugdhulp ontvangen? 

De nieuwe contractperiode betekent dat een deel van de inwoners die nu zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of Jeugdwet ontvangt, in 2022 overgaat op een andere zorgaanbieder. Deze inwoners kunnen rekenen op een zorgvuldige overdracht en soepele overgang naar een nieuwe zorgaanbieder. Het belang van de inwoners staat hierbij voorop. Alle inwoners die Wmo- en of jeugdhulp ontvangen, krijgen hierover een brief van de gemeente. 

De subsidietenderprocedures

De gemeente is in maart 2021 gestart met de twee subsidietenderprocedures specialistische jeugdhulp en Wmo-hulp in de buurt. Na een selectiefase en vervolgens een inschrijvingsfase, heeft de gemeente de partners geselecteerd. Specialistische jeugdhulp gaat om hulp die kinderen of gezinnen op een locatie van een aanbieder of thuis ontvangen zoals GGZ-zorg, individuele begeleiding, en dagbehandeling. Specialistische Wmo hulp betreft individuele begeleiding en groepsbegeleiding/dagbesteding. 

Regionaal inkooptraject

Voor enkele onderdelen van de Wmo-hulp en jeugdhulp werkt de gemeente Oude IJsselstreek samen met andere gemeenten in de Achterhoek, aan nieuwe contracten met zorgaanbieders. Het gaat om de onderstaande zorgvormen:

  • Woon- & gezinsvormen Jeugdzorg (bijv. pleegzorg)
  • Hoog complexe Jeugdzorg met verblijfscomponent (zoals crisiszorg)
  • Beschermd wonen

Het gaat hier om complexere vormen van ondersteuning, waarvoor de gemeente heeft gekozen dit in regionaal verband in te kopen. De planning van deze aanbesteding is aangepast. De ingangsdatum is verplaatst naar 1 juli 2022.