Informatie over het coronavirus.

Gemeente, Muziekschool Oost-Gelderland (MOG) en Jubal ondertekenen 4-jarig convenant

Met het ondertekenen van dit vierjarig convenant leggen de drie partijen, MOG, Jubal en de gemeente de inhoudelijke en financiële samenwerkingsafspraken vast, over de continuïteit en kwaliteit van het muziekonderwijs in Oude IJsselstreek. Muziekvereniging Jubal ontvangt gedurende een pilotperiode van 4 jaar een subsidie van € 15.000,- per jaar voor het verzorgen van muzieklessen aan leerlingen HaFaBra (HArmonie, FAnfare en BRAss band muziek) in Varsseveld en omstreken. Deze pilot maakt onderdeel uit van het convenant.

Henk Lubberdink, directeur –bestuurder MOG  “Muziekschool Oost-Gelderland zorgt ook de komende vier jaar weer voor kwaliteit en continuïteit van het muziekonderwijs; via Méér Muziek in de Klas naar Méér Muziek in de Gemeente en het verenigingsleven. Wij zijn blij dat de gemeente Oude IJsselstreek dit weer vier jaar ondersteunt.”

Pilot Jubal
Met het ondertekenen van het convenant worden de afspraken voor de periode van 1-8-2020 tot 1-8-2024 vastgelegd, inclusief de afspraken over de pilot met Jubal. De afspraken in het convenant leiden tot een betere afstemming en samenwerking tussen muziekschool en Jubal en zorgt voor behoud van lokale en betaalbare muzieklessen HaFaBra in Varsseveld en omstreken door Jubal gedurende een pilotperiode van 4 jaar. "Veel ouders gunnen hun kind muziekles, maar lopen aan tegen de kosten. Deze pilotsubsidie maakt muziekles beter betaalbaar", aldus voorzitter Mark Jansen. "We gaan er dan ook voor de pilot tot een groot succes te maken."