27 september 2018

Gebiedsvisie voor centrum Varsseveld

 

Introductie

Het college van B&W laat een gebiedsvisie voor het centrum van Varsseveld opstellen. De gebiedsvisie moet een integraal kader gaan bieden voor de verschillende plannen die op dit moment in ontwikkeling zijn in Varsseveld.

Integrale aanpak

Op verschillende locaties in het centrum van Varsseveld zijn op dit moment ontwikkelingen gaande. Het gaat in de eerste plaats om de oude zuivelfabriek (Boterstraat) en het pand Poppeliers (Doetinchemseweg 8-16). Vorig jaar zijn hiervoor reeds plannen ingediend. Deze zijn inmiddels verder gevorderd. Beide initiatieven hebben een grote impact op het centrum van Varsseveld. Voor de langere termijn is op enkele andere locaties een ontwikkeling gewenst. Het college wil een integrale aanpak en de verschillende locaties in samenhang aanpakken. De gebiedsvisie moet hiervoor een kader bieden.

Compact en levendig centrum

Er wordt al lang gesproken over de ontwikkeling van het centrum van Varsseveld en meer specifiek deze twee locaties. Doel is een compact en levendig centrum. Op de plek van het pand Poppeliers komen 12 nieuwe appartementen,  met aan de achterzijde extra parkeerplaatsen. Het monument wordt hersteld en krijgt een woonbestemming met ruimte voor bedrijvigheid. Voor de oude zuivelfabriek zijn plannen nog niet zo concreet en wordt nog gekeken naar de beste invulling van het gebied. Deze initiatieven worden meegenomen in de bredere gebiedsvisie.