Gebiedsvisie voor centrum van Gendringen

Het afgelopen jaar is het centrum van Gendringen in beweging! Een aantal bedrijfspanden is van eigenaar gewisseld. Een groep enthousiaste ondernemers heeft een groenplan opgesteld voor de Grotestraat en er wordt druk gebouwd aan het nieuwe woonzorgcentrum: De Oevelgunne. Achter de schermen gebeurt er nog meer en hier houden we u graag van op de hoogte.

Gebiedsvisie

In maart van dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Gebiedsvisie centrum Gendringen’ vastgesteld. De gebiedsvisie beschrijft de huidige (ruimtelijke) situatie in Gendringen en geeft een visie op de ontwikkeling van het centrum in de toekomst. Er wordt vooral gekeken naar de kansen en mogelijkheden om het centrum van Gendringen leefbaar te houden. Op 13 en 21 januari 2021 zal de gemeenteraad ook over de gebiedsvisie spreken.

Op deze korte video ziet u een impressie:

 

Wilt u de gebiedsvisie inzien? U kunt hem opvragen via onderstaande knop. U krijgt het bestand dan automatisch via email toegestuurd.

Gebiedsvisie opvragen

Herinrichting Kerkplein en omgeving

Wanneer de nieuwbouw van De Oevelgunne klaar is, wordt het Kerkplein aangepakt. In mei heeft de gemeenteraad hier extra geld voor vrijgemaakt. Dat geeft ons de mogelijkheid om niet alleen het Kerkplein aan te pakken, maar ook een deel van de straten er om heen. Er is een ontwerp voor gemaakt, samen met een aantal direct betrokken partijen en inwoners. In januari wordt al een start gemaakt met een aantal kleine werkzaamheden rondom de protestantse kerk. In de maanden daarna komt de rest aan de beurt in een aantal fases. Als alles volgens planning loopt is het werk in de zomer van 2021 klaar.

In januari zal de gemeente de inwoners van Gendringen informeren via de website, social media en de gemeentepagina in Oude IJsselstreek Vizier.