Gebiedsvisie voor centrum van Gendringen

Het afgelopen jaar gebeurt er van alles in het centrum van Gendringen. Een aantal bedrijfspanden is van eigenaar gewisseld. Een groep enthousiaste ondernemers heeft een groenplan opgesteld voor de Grotestraat en er wordt druk gebouwd aan het nieuwe woonzorgcentrum De Oevelgunne. En achter de schermen gebeurt er nog veel meer.

Gebiedsvisie

In maart van dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Gebiedsvisie centrum Gendringen’ vastgesteld. De gebiedsvisie beschrijft de huidige (ruimtelijke) situatie in Gendringen en geeft een visie op de ontwikkeling van het centrum in de toekomst. Er wordt vooral gekeken naar de kansen en mogelijkheden om het centrum van Gendringen leefbaar te houden.

Herinrichting Kerkplein en omgeving

Wanneer de nieuwbouw van De Oevelgunne klaar is, wordt het Kerkplein aangepakt. In mei heeft de gemeenteraad hier extra geld voor vrijgemaakt. Dat geeft ons de mogelijkheid om niet alleen het Kerkplein aan te pakken, maar ook een deel van de straten er om heen. Hier is een ontwerp voor gemaakt, samen met een aantal direct betrokken partijen. De gemeente is nu bezig met de uitwerking van dit plan en we hopen eind van het jaar te kunnen beginnen met de uitvoer. Dan is het in het voorjaar van 2021 klaar.

Informatieavond

Over deze twee onderwerpen willen wij u graag informeren. Dat doen we het liefste in persoon tijdens een informatieavond. Maar vanwege de corona-maatregelen is dat momenteel niet mogelijk. We zullen daarvoor in het najaar van 2020 alsnog een informatieavond organiseren.

Wilt u de gebiedsvisie inzien? U kunt hem opvragen via onderstaande knop. U krijgt het bestand dan automatisch via email toegestuurd.

Gebiedsvisie opvragen

bekijk onderstaande visuals voor een indruk.