5 april 2019

Gebiedsvisie geeft richting aan ontwikkelingen in centrum Varsseveld

 

Introductie

Het binnenste hart van Varsseveld is de afgelopen jaren gerevitaliseerd. Maar het centrum is nog niet af. Diverse locaties rondom het Kerkplein vragen om aandacht. Zoals het terrein van de zuivelfabriek, de locatie van Helmink, de oude Rabobank en diverse aanloopstraten. Om hier richting aan te geven is een gebiedsvisie voor het hele centrum opgesteld.

De gebiedsvisie beschrijft kansen en mogelijkheden voor het centrum van Varsseveld. Uitgangspunt is een krachtige en levensvatbare kern, met ruimte voor wonen en winkelen.
Op verschillende locaties in het centrum van Varsseveld zijn op dit moment ontwikkelingen gaande of in voorbereiding. De gebiedsvisie biedt een kader voor een integrale aanpak van deze locaties. Belangrijke kans is het bieden van meer ruimte voor wonen in het centrum. Dit kan leegstand oplossen en levendigheid vergroten. Daarbij is er behoefte aan woningen in Varsseveld.

Locaties

De gebiedsvisie beschrijft kansen voor enkele specifieke locaties.

  • Plan Poppeliers (Doetinchemseweg): een plan voor 12 appartementen en 1 woning en uitbreiding van de Action. De procedure loopt. Waarschijnlijk starten de sloopwerkzaamheden deze zomer.
  • Zuivelfabriek: de eigenaar heeft een plan ingediend voor 16 woningen en een supermarkt. De procedure is nog niet gestart
  • Locatie Helmink (Oranjestraat): deze locatie is geschikt voor woningbouw. De initiatiefnemer werkt op dit moment aan een plan.
  • Rabobank (kruising Spoorstraat en Koningin Wilhelminalaan): ook deze locatie is geschikt voor woningen. de initiatiefnemer denkt na over een plan.
  • Schoolstraat: deze straat heeft nog deels een commercieel karakter. Er staan ook woningen en panden leeg. Het is wenselijk om hier meer woningen te realiseren. De initiatiefnemer denkt na over een plan.

Overigens is de gemeente voor daadwerkelijke ontwikkeling van deze locaties afhankelijk van de externe initiatiefnemers en/of eigenaren.
De concept gebiedsvisie is voorgelegd aan diverse partijen waaronder Varssevelds Belang. De gemeente organiseert nog een bijeenkomst voor de inwoners van Varsseveld, zodat iedereen kennis kan nemen van de gebiedsvisie.

Woningen op groenstrook Koningin Emmastraat/ Koningin Julianalaan

Omdat de behoefte aan woningen in Varsseveld groot is, is de gemeente op zoek gegaan naar locaties waar mogelijk nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. Eén van die locaties is de groenstrook aan de Koningin Emmastraat/ Koningen Julianalaan. De gemeente bespreekt donderdagavond 4 april de voorlopige plannen hiervoor met de buurt.