2 maart 2019

Ervaringsverhalen uit WOII centraal tijdens herdenking Rademakersbroek

 

Introductie

Zaterdag 2 maart 2019 was het 74 jaar geleden dat 46 Nederlanders in een tarweveld aan de Rademakersbroek bij Varsseveld werden geëxecuteerd. Om 12 uur kwamen omwonenden, nabestaanden, leerlingen van De Meeander, bestuur van Varssevelds Belang, een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en andere belangstellenden samen bij het monument aan de Rademakersbroek om de slachtoffers te herdenken.

Toespraak burgemeester Van Dijk

Burgemeester Van Dijk haalde in zijn toespraak het thema van het comité 4 en 5 mei aan: In vrijheid kiezen. “Dat wij in vrijheid kunnen kiezen en in vrijheid kunnen leven, lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het allerminst. Kijk naar wat er gaande is in de wereld”. “Voor het beschermen van onze rechtsstaat moeten we ons sámen sterk maken. We moeten sámen blijven herdenken en ons blijven realiseren dat vrijheid kwetsbaar is en niet vrijblijvend. Vrijheid vraagt inzet. Leven in een vrij land betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Iedereen die zich inzet voor het herdenken van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de Bevrijding, is in mijn ogen een bondgenoot in het hooghouden van onze democratie en rechtsstaat, van onze open en vrije samenleving.”

Bijdrage van leerlingen De Meeander uit Heelweg en Maarten Koudijs

Het monument bij Rademakersbroek is geadopteerd door leerlingen van basisschool De Meeander uit Heelweg. Net als andere jaren is ook dit jaar tijdens de lessen aandacht besteed aan de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. Onder meer door middel van het project ‘Geef de namen een gezicht’. Leerlingen van groep 7 en 8 hebben opa’s, oma’s en anderen die iets over de Tweede Wereldoorlog konden en wilden vertellen geïnterviewd. De verhalen en gedichten die zij naar aanleiding van deze gesprekken schreven, werden door de kinderen voorgelezen.

Ook de bijdrage van Maarten Koudijs uit Silvolde was tot stand gekomen naar aanleiding van de vaak emotionele gesprekken die Maarten heeft met mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. De veelal niet-verwerkte ervaringen, waar tot op dat moment zelden of nooit over gesproken is, worden door Maarten vastgelegd in verhalen, om zo een stuk historie vast te leggen. Koudijs benadrukte in zijn slotwoord het belang van herdenken: “De angst, de pijn en het verdriet. Sluit het niet op, maar praat erover.”

Na de kranslegging en een minuut stilte was er gelegenheid voor de andere aanwezigen om bloemen te leggen.

Het Kleinkoor ‘Vocaliste’ zorgde voor de muzikale omlijsting van deze indrukwekkende herdenking.