Eerste studenten kennis- en innovatiewerkplaats bij CIVON

In het voorjaar van 2022 is de gemeente Oude IJsselstreek samen met het Saxion gestart met de kennis- en innovatiewerkplaats. Samen met de STROIJ (Stichting Toerisme en Recreatie Oude IJsselstreek) en het Saxion willen we werken aan een bloeiende toeristische en recreatieve sector in de gemeente.

Op 12 september kwamen de eerste HBO-studenten bij het CIVON op het DRU Industriepark in Ulft. Wethouder John Haverdil heette ze samen met lector Michiel Flooren welkom en er werd kennisgemaakt met meerdere ondernemers en werkveldbegeleiders. De studenten gaan (afstudeer)onderzoeken en opdrachten uitwerken. Bent u op een of andere wijze betrokken bij de toeristische en recreatieve sector en heeft u innovatieve ideeën voor nieuwe opdrachten? Neem dan contact op met m.tepaske@oude-ijsselstreek.nl.

Onderzoeksonderwerpen

  1. Communicatie

Hoe kan de communicatie tussen gemeente – Achterhoek Toerisme en STROIJ onderling geoptimaliseerd worden zodat er snel ingespeeld kan worden op de toeristisch recreatieve ontwikkelingen in het gebied? Hieraan wordt het bevorderen van de communicatie tussen de toeristisch recreatieve ondernemers onderling gekoppeld.

  1. Landschappen

Hoe kunnen de kenmerken van de verschillende landschappen in de gemeente Oude IJsselstreek op een innovatieve manier voor de inwoners en bezoekers op thematische wijze aan elkaar worden verbonden?

  1. CIVON als belevingscentrum

Hoe kan het DRU Industriepark/ het CIVON-innovatiecentrum het belevings-/inspiratie centrum worden van de Achterhoekse Smart Industry, de weg van beleving vanuit het verleden naar heden, naar toekomst! Het verhaal van IJzer naar SMART industry?

  1. Grensoverschrijdende samenwerking

Hoe kan de grensoverschrijdende samenwerking (op een interactieve wijze) tussen de toeristische en recreatieve ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek en Duitse buurgemeenten worden bevorderd door middel van (netwerk)bijeenkomsten tussen Duitse en Nederlandse?

  1. Streekproducten

Wat is/zijn de verbindende factor(en) om te komen tot een bloeiende samenwerking door middel van arrangementen tussen de streekproducenten in de gemeente Oude IJsselstreek? En op welke wijze kan dit gecommuniceerd (vermarkt) worden naar de uiteindelijke afnemer? Dit moet leiden tot meer belangstelling in streekproducten en dus hogere omzet voor de streekproducenten.

  1. Kamp Rees

Hoe kan het verhaal van het leven in Kamp Rees en de weg naar vrijheid vanuit Kamp Rees via  Oude IJsselstreek op een toegankelijke en herinneringswaardige manier overgebracht worden naar de doelgroep jongeren (middelbare school)?

CIVON
CIVON