Een vitaal buitengebied

Donderdag 10 juni is er een openbare werkbijeenkomst met de raad. Deze bijeenkomst gaat over de leefbaarheid van ons buitengebied. Inwoners kunnen deze bijeenkomst digitaal volgen.
 

Signaleren van veranderingen

In ons buitengebied worden gevolgen zichtbaar van veranderingen die door de loop van de jaren zijn ontstaan en nog zullen komen. Het Kadaster heeft, in opdracht van de gemeente, de ontwikkelingen in het buitengebied voor ons in beeld gebracht. Dit met het doel om van daaruit tot een effectieve aanpak te komen.

Sommige ontwikkelingen kunnen een bedreiging zijn voor een vitaal buitengebied. Er zitten grote gevolgen bij zoals het risico van ondermijning bij leegstaande schuren, maar ook kleine knelpunten zoals de landweggetjes die eigenlijk te klein worden voor de steeds grotere trekkers. De gemeente wil proactief handelen en een faciliterende rol oppakken om ons buitengebied leefbaar te houden.

Gesprek met de raad

Op 10 juni worden de trends in het buitengebied besproken en worden de uitkomsten van het onderzoek van het Kadaster gepresenteerd aan de raad. Daar blijkt bijvoorbeeld uit, dat de verkaveling beter kan. Na het bespreken van deze trends zal het college met de raad bespreken wat de eerste stap is, richting een aanpak. Is dit een visie op deze trends en aanpak? Of wil de raad graag een concrete gereedschapskist, waarmee de gemeente de samenleving kan faciliteren in oplossingen?

De bijeenkomst is openbaar en te volgen via de link in de agenda van: raad.oude-ijsselstreek.nl