11 oktober 2018

DRU Industriepark klaar voor de toekomst

 

Introductie

De gemeente heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met partijen op het DRU Industriepark over de toekomstige samenwerking. De basis hiervoor is gelegd in de visie DRU Industriepark die de gemeenteraad in november 2017 heeft vastgesteld. Door intensiever samen te werken willen de partijen het succes van het DRU Industriepark verder uitbouwen en door ontwikkelen.

Daarvoor wordt een stichting opgericht, waarin een aantal partijen samengaan. De kaders voor de samenwerking heeft het college van B&W beschreven in het document; ‘Samen voor een ijzersterk DRU Industriepark. Dromen, Denken en Doen’. Het college van B&W biedt het document ter vaststelling aan aan de gemeenteraad. Deze bespreekt het in zijn vergadering van 13 december 2018.  

Het DRU Industriepark is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een unieke plek. Het bruist. Het leeft. Daar is het college van B&W trots op. Net als op de vele vrijwilligers en organisaties die de activiteiten en evenementen op het DRU Industriepark mogelijk maken. Na 10 jaar van pionieren, ontwikkelen en realiseren is het DRU Industriepark nu in een nieuwe fase beland.

Naar één stichting

De bedoeling is een aantal partijen dat nu actief is op het park te laten samengaan in één stichting. Het gaat op dit moment om de DRU Cultuurfabriek, SSP-HAL en Galerie bij de Boeken. De stichting sluit een samenwerkingsconvenant met vier belangrijke partners: het CIVON (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland, gevestigd in de Afbramerij), de Bibliotheek, de Muziekschool en Regio8. Op deze manier is de kans op een duurzame, toekomstbestendige en succesvolle ontwikkeling van het DRU Industriepark het grootst. Deze nog op te richten stichting is straks huurder van de gebouwen en verhuurt deze gebouwen aan de partners. Per 1 januari 2019 is de stichting een feit. 

Zeven programmalijnen

Het college van B&W heeft in een document: Samen voor een ijzersterk DRU Industriepark. Dromen, Denken en Doen inhoudelijke en financiële kaders geformuleerd voor de samenwerking met de stichting. Zeven ‘programmalijnen’ vormen de basis voor de activiteiten op het DRU Industriepark. Deze programmalijnen zijn:

  • Educatie
  • Economie en innovatie
  • Cultuur
  • Historie en museaal
  • Participatie en maatschappelijke evenementen
  • Recreatie en toerisme
  • Media en digitalisering

De programmalijnen worden uitgewerkt naar prestatieafspraken tussen gemeente en de stichting i.o.

Positieve bijeenkomst met vrijwilligers

De gemeente vindt het belangrijk de vrijwilligers goed mee te nemen in de plannen, omdat het DRU Industriepark niet zonder vrijwilligers kan bestaan. Daarom was er op 18 september een bijeenkomst voor alle vrijwilligers van het DRU Industriepark. Burgemeester Otwin van Dijk, wethouder Peter van de Wardt en projectleider Max Merkx hebben de vrijwilligers bijgepraat over de stand van zaken rondom de toekomstige samenwerking. Er was voor de vrijwilligers alle gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers, te reageren en met hen te delen wat er leeft. De vrijwilligers waren enthousiast over de bijeenkomst en reageerden positief op de plannen.