8 juli 2019

Discriminerende uitingen gezien op internet? Meld het bij MiND!

 

Iedereen in Nederland heeft recht op een gelijke behandeling. Discriminatie is verboden, ook online. Veel websites, blogs en sociale media hebben daarom een goed moderatiebeleid. Toch worden ook op internet groepen gediscrimineerd. MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet.

Gelijke behandeling
Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van ras, godsdienst, handicap of seksuele voorkeur. Dat is in Nederland verboden. In artikel 1 van de Grondwet staat namelijk dat iedereen in Nederland recht heeft op een gelijke behandeling.

Online discriminatie
Gelijke behandeling geldt natuurlijk ook voor uitingen op het internet, bijvoorbeeld op websites, forums, sociale media of online beeldmateriaal. Toch verschijnen er discriminerende uitingen op het internet die kwetsend zijn voor groepen binnen onze samenleving. Bij MiND kun je deze discriminerende uitingen melden.

Strafbaarheid
Het is soms lastig te bepalen of er sprake is van strafbare discriminatie. Daarom toetst MiND de uiting aan de hand van het Wetboek van Strafrecht en de relevante jurisprudentie. Als er daadwerkelijk sprake blijkt van strafbare discriminatie gaat MiND met de melding aan de slag.

www.mindnederland.nl