Denk mee over een veilig buitengebied

De regio Achterhoek wordt gezien als een veilige en fijne plek om te wonen en werken. Hier zijn we ontzettend blij mee én trots op. Het grote buitengebied biedt rust, ruimte en mooie landschappen. Echter, dit uitgestrekte buitengebied brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. In het hele land is er sprake van toenemende criminaliteit in het buitengebied. Om een goed beeld te krijgen van het veiligheidsgevoel en de bestaande problemen in het buitengebied heeft de gemeente onlangs een enquête gestuurd naar alle bewoners en ondernemers die in het buitengebied wonen of werken.

 

Leegstaande schuren 

Een voorbeeld van criminaliteit in buitengebieden zijn grote, leegstaande en afgelegen schuren die – al dan niet onder valse voorwendselen – worden verhuurd aan criminelen. Zij gebruiken de schuur om er hennep te telen of om synthetische drugs te maken. Voorbeelden hiervan zijn de opgerolde drugslabs in Beek & Drempt en in 2017 binnen onze eigen gemeentegrenzen, namelijk op het industrieterrein van Terborg. Verhuurders lopen flinke risico’s als ze hun panden verhuren voor oneigenlijk gebruik. Denk aan brandgevaar, (dreiging) met geweld, illegaal aftappen van elektriciteit en schade aan de panden. 

Samen optrekken

Om criminele praktijken in het buitengebied te verminderen en de kwetsbaarheid van de boeren, agrariërs en ondernemers in het buitengebied te verbeteren willen wij meer samen optrekken. Dit willen wij onder andere doen met het Keurmerk Veilig Buitengebied. Het Keurmerk Veilig Buitengebied is een samenwerking tussen de gemeente Oude IJsselstreek, het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), politie, brandweer, maar ook met private partijen als LTO, belangenverenigingen en wildbeheerseenheden. Deze partijen willen samen effectief en efficiënt kunnen optreden bij criminaliteit in het buitengebied. Om criminaliteit te voorkomen, maar ook het te bestrijden als het ontdekt is.

Enquête onder inwoners en ondernemers in het buitengebied

Voor de leefbaarheid en veiligheid is het belangrijk dat wij samen een vuist maken. Inwoners en ondernemers zijn immers onze ogen en oren. Om een goed beeld te krijgen van het veiligheidsgevoel en de bestaande problemen in het buitengebied heeft de gemeente onlangs een brief met een enquête gestuurd naar alle bewoners en ondernemers die in het buitengebied wonen of werken. Wij hopen dat veel bewoners en ondernemers de vragenlijst invullen. De resultaten uit de enquête zullen gebruiken we als startpunt van het Keurmerk Veilig Buitengebied.
Indien u geen brief heeft ontvangen met de enquête, maar wel woont of onderneemt in het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek, kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid via 0315- 292 292 of OOV@oude-ijsselstreek.nl.