De Week tegen Ondermijning

Het tegengaan van ondermijning is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste speerpunten van het land. Veel verschillende vormen van criminaliteit vallen hieronder. Alle illegale activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van legale bedrijven of diensten kan namelijk ondermijning zijn. Deze week is het de Week tegen Ondermijning. Tijdens deze week besteden gemeenten en andere overheidsdiensten in heel Nederland aandacht aan het voorkomen en signaleren van ondermijning, zo ook de gemeente Oude IJsselstreek. Onze regio is relatief veilig en dat willen we ook zo houden. De gemeente zet zich op verschillende manieren in tegen ondermijning.

Keurmerk Veilig Buitengebied

Gemeente is samen met partners een project gestart om het buitengebied veilig te houden: Keurmerk Veilig Buitengebied. Alle inwoners van het buitengebied hebben we gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op deze manier krijgt de gemeente zicht op de behoeften en veiligheidsgevoelens van de inwoners. De eerste resultaten van de enquête zijn inmiddels bekend. Zo zijn er verschillende vragen rondom verkeersoverlast op 60 km/u wegen en kent het overgrote deel van de inwoners hun wijkagent niet.

Analyse Buitengebied

Landelijk is te zien dat criminele activiteiten zich steeds meer verplaatsen naar de buitengebieden. Dit geldt vooral voor de productie van soft- en harddrugs. Gemeenten hebben vaak niet voldoende zicht op het buitengebied. Daarom is Oude IJsselstreek gestart met een analyse van het buitengebied, op basis van eigen informatie en informatie van partners. De analyse helpt ons straks om ondermijning in het buitengebied tegen te gaan.

Wat kunt u zelf doen?

Ziet, hoort of ruikt u onraad? Is iets te mooi om waar te zijn? Vertrouw dan op uw buikgevoel en bel bij spoedeisende situaties 112. Denkt u er liever iets langer over na of heeft het geen spoedeisend karakter? Bel dan de politie op (0900) 8844 of Meld Misdaad Anoniem (0800) 7000. Het door u gemelde signaal kan namelijk een belangrijk puzzelstukje zijn in een groter geheel.

Bent u een inwoner of ondernemer van het buitengebied? Dan kunt u tot eind juli de vragenlijst over de veiligheid in het buitengebied invullen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid via (0315) 292 292 of OOV@oude-ijsselstreek.nl