Controledag omgeving Kennedyplein Ulft rustig verlopen

Vandaag hebben de gemeente Oude IJsselstreek, de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en de politie  een integrale controle uitgevoerd rondom het Kennedyplein in Ulft. Er zijn circa 18 panden bezocht, met name in de FB Deurvorststraat. Bewoners hadden begrip voor de controleactie. Deze actie is een onderdeel van de gezamenlijke aanpak ondermijning  

De dag is rustig verlopen en bewoners werkten goed mee aan de controles. De medewerkers van gemeente, ODA en politie hebben vandaag veel mensen gesproken en gewezen op de signalen en gevaren van ondermijning en het belang van melden van dergelijke signalen.

Constateringen

Door de bezoeken aan de panden is de gemeente in contact gekomen met enkele inwoners die behoefte hebben aan zorg. De komende weken gaat de gemeente verder met hen in gesprek om de mogelijke hulpvraag naar boven te krijgen. Het gaat om inwoners die doorgaans moeilijk zijn te bereiken. Verder is in enkele panden met kamerverhuur geconstateerd dat het pand niet voldeed aan alle eisen van  brandveiligheid. In een enkel geval is direct actie ondernomen door de eigenaar om dit op te lossen. Er volgen nog hercontroles. Met het controleren van adressen is een beter beeld ontstaan van de bewoning van de panden. Dit wordt verder onderzocht. Er zijn geen illegale situaties rondom drugs aangetroffen.

Er volgen meer controledagen

Het Kennedyplein en omgeving is de eerste locatie waar de gemeente een controledag heeft gehouden. Er zullen vaker dergelijke controles uitgevoerd worden om meer zicht te krijgen op mogelijke ondermijningsactiviteiten. Om daarmee de leefbaarheid en veiligheid in Oude IJsselstreek te vergroten en misstanden waar nodig op te pakken. Het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit is één van de speerpunten binnen het integrale veiligheidsbeleid, dat onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld.