28 juni 2018

Communicatievisie: oog en oor voor communicatie

 

Introductie

Het college heeft ingestemd met de communicatievisie ‘Oog en oor voor communicatie’. In de visie is beschreven wat de gemeente op het gebied van communicatie gaat doen, wat ze blijft doen en wat inwoners kunnen verwachten. Maar ook hoe de gemeente samenwerkt met belanghebbenden. We zijn een gemeente die open communiceert, toegankelijk is en we vertellen wat we doen. We werken daarbij samen met inwoners, bedrijven en organisaties.

Ontwikkelingen in de samenleving, bij de overheid en op het gebied van communicatie vragen om stil te staan bij de wijze waarop de gemeente communiceert met de samenleving. Denk daarbij aan de digitalisering; snelheid van informatie, de beeldcultuur; overheidsparticipatie en de verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Inwoners stellen andere eisen en zijn mondiger. Door deze ontwikkelingen zijn mensen gewend om op andere manieren te communiceren. Ook met de overheid. Als gemeente willen we beter aansluiten hierbij. Hoe we dat doen hebben we beschreven in de visie.

Centraal in de communicatievisie staan acht hoofdlijnen:

  • Intern beginnen is extern winnen
  • De omgeving als uitgangspunt
  • Minder zenden meer dialoog
  • Samen met de inwoner
  • We informeren op tijd en helder
  • In woord en beeld
  • Trots en laten zien
  • Optimaal online

Per hoofdlijn is in de communicatievisie aangegeven wat we met die hoofdlijn willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen.

Input uit inwonerspanel

In 2017 heeft de gemeente via het digitale inwonerspanel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’ een onderzoek gehouden over onze communicatie. Ruim 750 inwoners hebben via dit panel aangegeven wat ze vinden en verwachten van de communicatie van de gemeente. Deze resultaten hebben we meegenomen bij het opstellen van de communicatievisie.

Animatievideo

De visie is samengevat in een animatievideo. Deze video en meer informatie over de visie vindt u op deze pagina.