College wil kwaliteit huisvesting internationale werknemers verbeteren

Internationale werknemers zijn onmisbaar in onze economie. Zij leveren belangrijke bijdrages aan onze bedrijven en organisaties. Ze wonen en verblijven op diverse locaties, ook in Oude IJsselstreek. Zowel in woningen, als in gebouwen. Vaak gaat dit goed, maar niet altijd. Het college van B&W vindt het belangrijk dat de huisvesting voor internationale werknemers van goede kwaliteit is. Daarvoor heeft ze beleidsregels vastgesteld. Deze bevatten belangrijke criteria, waaraan de huisvesting moet voldoen, om een vergunning te krijgen.

Internationale werknemers leveren een positieve bijdrage aan onze economie. Zeker in deze tijd, waarin vele oudere werknemers met pensioen gaan en er in veel sectoren tekorten aan medewerkers zijn ontstaan, zijn zij onmisbaar. Het aantal internationale werknemers zal in de komende jaren landelijk, maar ook in de Achterhoek groeien. Met het vaststellen van de beleidsregels wil het college de kwaliteit van de huisvesting van internationale werknemers behouden of verbeteren. Het is tenslotte belangrijk dat, als je hard werkt, er ook een goede en veilige plek is om te wonen of de nacht door te brengen.

Criteria opgenomen in de beleidsregels

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor kamergewijze verhuur en voor Logiesverblijf/Inrichting voor nachtverblijf. De beleidsregels betreffen dus het beroepsmatig verhuren van kamers of het beschikbaar stellen van een logiesverblijf. Ze bevatten belangrijke criteria om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de huisvesting in orde is. Er staan bepalingen in over afval, stalling, parkeren en geluid. Maar ook is een minimum oppervlakte opgenomen voor gebruiksruimtes en slaapkamers. Voor Logiesverblijf stellen we eisen aan de bedruimtes, maar ook aan licht, lucht en ventilatie.

Exploitatievergunning aanvragen

Beroepsmatige verhuurders van kamers of van een logiesverblijf aan internationale werknemers hebben een exploitatievergunning nodig. Deze is aan te vragen bij de gemeente. Bestaande verhuurders krijgen 6 maanden de tijd om deze exploitatievergunning aan te vragen. Voldoet de kamerverhuur of het logiesverblijf hieraan, dan wordt de vergunning verleend. Onderdeel van de vergunningverlening is, zoals gebruikelijk, ook een Bibob onderzoek naar de ondernemer/aanvrager.