6 september 2018

College van B&W wil Frank Daamen-gebouw in Ulft aankopen

 

Introductie

Het College van B&W stelt de gemeenteraad voor om krediet beschikbaar te stellen om het gebouw aan de Frank Daamenstraat in Ulft, waar voorheen het ISWI was gevestigd, te kopen. Hiermee wil het college de lokale en regionale economische ontwikkelingen stimuleren. Het beeldbepalende gebouw moet een belangrijke rol gaan spelen bij het faciliteren en stimuleren van jong ondernemerschap. Met name door een startupomgeving voor de smart industry in dit gebouw te realiseren.

De plannen voor de invulling van het gebouw moeten nog verder uitgewerkt worden. Een belangrijk en vast onderdeel wordt het realiseren van een startupomgeving voor de smart industry. Het creëren van een startupomgeving in de gemeente is een gedeelde wens van de ondernemersverenigingen VIV, IBOIJ, VNO-NCW, Regionaal Centrum voor Technologie (RCT, voormalige ACT) en de gemeente. De gemeente zal deze partijen ook betrekken bij het opstellen van een business-case voor de startup-omgeving.
Voor de korte termijn stelt het college voor een deel van het Frank Daamen-gebouw tijdelijk, tot eind 2020, te verhuren aan Stichting IJzersterk Ondernemen. Het ondernemerscentrum van deze stichting moet noodgedwongen het voormalige Rabobankpand in Gendringen in oktober a.s. verlaten. Een ondernemerscentrum kan mogelijk ook in de definitieve plannen een plek krijgen

In 2017 is het ISWI (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen) opgegaan in Laborijn. Sindsdien staat het pand leeg. Het is een beeldbepalend gebouw aan de doorgaande weg bij de entree van het DRU Industriepark. Het college wil leegstand voorkomen en vindt het van belang een goede invulling te geven aan het pand. Door zelf eigenaar te worden, houdt de gemeente de regie op de invulling van het pand. En kan de gemeente de invulling laten aansluiten op de visie en doelen van het DRU Industriepark. Het gebouw kan bijvoorbeeld dienen als aanvullende locatie voor het Smart Business Center (ICER/CIVON).

Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van 1,3 miljoen euro voor de aankoop van het pand. Daarmee wordt tegelijkertijd bijna 0,5 miljoen euro aan huur bespaard.