College presenteert Lokale gezondheidsagenda 2021 – 2024

Preventie en gezondheid staan hoog op de agenda in Oude IJsselstreek. Het college van B&W heeft  daarom een lokale gezondheidsagenda 2021-2024 opgesteld. Inzet is dat over vier jaar meer inwoners zich bewust zijn van het belang van een goede gezondheid. Drie speerpunten staan centraal: kansen(on)gelijkheid, mentale gezondheid en vitaal ouder worden. Daarmee sluit de gemeente aan bij actuele thema’s en ontwikkelingen in de gemeente. De gemeenteraad bespreekt de Lokale gezondheidsagenda op 25 maart.

Werken aan een betere gezondheid van onze inwoners past binnen de beweging die de gemeente maakt in het sociaal domein. Dat is een beweging om buiten bestaande werkwijzen en kaders echt te doen wat nodig is en aan te sluiten bij de logica van de inwoners. Dit vanuit een visie waarbij normaliseren, voorkomen en samenwerken centraal staan. Om zwaardere hulp en zorg te voorkomen.

Meer aandacht voor preventie

Wethouder Marieke Overduin:  “Wij doen al veel om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Dat is niet voor niets. Want gezonde mensen zijn vaak ook gelukkige mensen. Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Met de extra activiteiten uit de lokale gezondheidsagenda zetten we nog meer in op preventie. Daarbij richten we ons vooral op kwetsbare inwoners. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met partners en inwoners. Samen maken we de gemeente gezonder.”

Wat gaat de gemeente concreet doen?

De gezondheidsagenda heeft een looptijd van 4 jaar. Samen met partners worden verschillende activiteiten opgepakt. Enkele voorbeelden zijn:

  • Om de gezondheid van kwetsbare inwoners te verbeteren, start de gemeente met een programma Kansrijke Start. Dit is een programma gericht op het verbeteren van de ‘eerste 1000 dagen’ van een kind.
  • In het project ‘welzijn op recept’,  helpt de welzijnsconsulent inwoners met psychosociale klachten om een leuke activiteit te vinden, waardoor ze na een tijd beter in hun vel gaan zitten.  Dit project start rond de zomer.
  • De gemeente wil, samen met partners, psychische problemen van inwoners eerder signaleren. En vervolgens inwoners toe leiden naar goede hulp en ondersteuning.
  • De gemeente  gaat meer investeren in ontmoetingsactiviteiten voor ouderen.