College presenteert Jaarstukken 2020 en Voorjaarsnota 2022

Doorbouwen en verbindingen versterken

Het college van Oude IJsselstreek kijkt terug op een bijzonder jaar, met een verloop wat niemand had kunnen voorspellen. Wethouder Ria Ankersmit “De wereld stond even stil en we moesten allemaal een beroep doen op onze flexibiliteit. Veel kon niet meer, maar heel veel ook wel! We staan nu even stil bij dit rare jaar, we kijken naar de gevolgen en wat dit betekent voor de toekomst.” Dat doet het college met de Jaarstukken 2020 en de Voorjaarsnota 2022 ‘Verbindingen versterken’. Oude IJsselstreek sluit 2020 af met een positief resultaat van iets meer dan 3 miljoen euro. Vanuit deze robuuste financiële positie wil het college voor 2022 doorbouwen aan de brede welvaart, kansen benutten, impulsen geven en verbindingen versterken.
 

Doorbouwen aan de brede welvaart

Het college neemt de tijd om bewust stil te staan bij de impact van de coronacrisis, die nog niet voorbij is. De integrale aanpak van de brede welvaart pakt goed uit, zowel financieel als in resultaat. Wethouder Ria Ankersmit van Financiën: “We hebben gekeken naar de invloed die dit jaar op onze financiële situatie heeft gehad. Onder aan de streep zijn we nog steeds een financieel gezonde gemeente, we hebben reserves en we kunnen doorbouwen aan de brede welvaart. Afgelopen jaar heeft nog maar weer eens laten zien, hoe belangrijk de brede welvaart is, die we in onze gemeente hebben en die we zeker willen behouden.”

De impact van corona: wat is er gebeurd in 2020?

Voor de gemeente betekende de pandemie een zoektocht naar nieuwe manieren om de dienstverlening voor de inwoners zo soepel mogelijk door te laten gaan. Bovendien is de gemeente de vertaler en uitvoerder van allerlei coronamaatregelen en steunmaatregelen geworden. Daarin heeft de gemeente steeds vanuit de bedoeling gedacht en gekeken hoe we inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen het beste kunnen steunen. Als gevolg van de pandemie zijn enkele activiteiten niet volledig uitgevoerd. Maar veel ook wel. Zo ging bijvoorbeeld het Varssevelds Industriepark (VIP) een nieuwe fase in, is de visie op Landschap, natuur en groene kernen vastgesteld, is participatiebedrijf STOER opgericht, heeft Buurtzorg Jong in het eerste jaar bijna 500 gezinnen geholpen, is het Toeristisch Inspiratiepunt op het DRU Industriepark geopend en is een groot plan uitgewerkt voor de versnelling van de woningbouw.

Oude IJsselstreek heeft een solide financiële basis

De gemeente sluit 2020 af met een overschot. Door corona heeft Oude IJsselstreek meer moeten investeren in ICT (bijvoorbeeld vanwege het thuiswerken) en digitale toegankelijkheid. Aan de andere kant konden bijvoorbeeld bijeenkomsten niet doorgaan. We zijn in het sociaal domein binnen de financiële kaders gebleven, mede vanwege de koerswijziging die in 2018 in gang is gezet (inzetten op transformatie en niet bezuinigen). Het positieve resultaat is verder een gevolg van o.a. winsten uit de grondexploitatie (ruim 880.000), hogere algemene uitkering gemeentefonds (circa 800.000) en lagere kosten voor afvalverwerking als gevolg van een meevaller bij het PMD-afval (ruim 300.000). Het college stelt de raad voor de 3 miljoen te reserveren voor onder andere:

  • invoering van de Omgevingswet
  • een reserve voor de afvalbegroting om eventuele tariefstijgingen te kunnen voorkomen
  • toekomstbestendigheid van verenigingen
  • een reserve om verplichtingen die uit corona voortkomen te kunnen afwikkelen

Voorjaarsnota 2022 ‘Verbindingen versterken’

De pandemie gaf de gemeente de urgentie niet eenzijdig te kijken naar economische groei, maar om naar evenwicht te streven waarin ook ruimte is voor bijvoorbeeld milieu, gezondheid en welbevinden. Het college zet voor 2022 de integrale aanpak van brede welvaart door en wil de verbindingen die er zijn verder versterken. Verbinding tussen mens en omgeving. Verbinding tussen overheid en inwoner. En verbinding tussen mondiaal, regionaal en lokaal.

Doorbouwen

De coronacrisis zorgt voor onzekerheden. Het college kiest bewust om niet achterover te leunen, maar juist nu te anticiperen, kansen te benutten en impulsen te blijven geven. Vanuit een robuuste financiële positie, met een gezond weerstandsvermogen en een ruime algemene reserve.  Het college snijdt geen nieuwe thema’s aan voor 2022, maar bouwt door op de wegen die zijn vastgelegd in diverse visies en notities. Letterlijk doorbouwen aan de woningbouw, om aan de grote vraag aan woningen te voldoen. Bovendien wil het college investeren in toerisme en recreatie en de energieopgave. Andere onderwerpen waarop in 2022 wordt ingezet zijn een innovatiefonds voor startende bedrijven, de ontwikkeling van de Oude IJsselzone en de verdere transformatie binnen het sociaal domein vanuit de visie ‘Naar het hart van de beweging’.

Besluitvorming

De gemeenteraad zal op 1 juli de jaarstukken behandelen en een definitief besluit nemen over de bestemming van het positieve resultaat. Het college van B&W heeft de Voorjaarsnota 2022 op 25 mei vastgesteld.