College positief over bouw van 43 woningen in Etten

Afgelopen week heeft het college het Woonprogramma Etten beoordeeld. Het college is erg enthousiast over dit eigen initiatief van de inwoners van Etten. Wethouder Ben Hiddinga: “Het past bij deze tijd, dat inwoners zelf het initiatief nemen om hun behoeftes kenbaar te maken. Inwoners kunnen zo meedenken over de mogelijkheden. Er zijn veel mensen uit Etten betrokken bij het grondige en zorgvuldige onderzoek, om zo een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de woonbehoefte”. Omdat er dringend behoefte is aan woningen, begrijpt het college de noodzaak om verder te gaan met de plannen.

Woonwensenonderzoek dóór en vóór inwoners

Begin 2020 is door het comité Dorpsbelangen Etten een procesbegeleider geselecteerd van Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland voor de zogenoemde ‘Kleine Kernen Aanpak’. Binnen deze aanpak wordt de woningbouwbehoefte van Etten voor de komende jaren in kaart gebracht. Voor inwoners is een grote rol weggelegd in deze aanpak. In maart 2020 is de procesbegeleider daarom gestart met het in kaart brengen van de woonwensen. Dit is het eerste deel van de puzzel. Het tweede deel is de vraag waar de woningen gebouwd kunnen gaan worden. Voor dit deel zijn eigenaren van panden en gronden in de gelegenheid gesteld een woningbouwplan in te dienen. Op 7 december vorig jaar zijn tijdens een online bijeenkomst vier plannen gepresenteerd door de initiatiefnemers. Dit zijn de plannen zoals de initiatiefnemer ze heeft bedoeld. De gemeente heeft deze vervolgens beoordeeld. Wij zien het Woonprogramma als iets dat dóór en vóór de inwoners van Etten is opgesteld.

Proces

De digitale presentatie van 7 december was enerzijds bedoeld om inwoners van Etten te informeren en anderzijds om de mogelijkheid te bieden om te reageren op de ingediende plannen. Er zijn meerdere reacties gekomen en daar zijn we erg blij mee. Hoe meer informatie, hoe beter de belangen kunnen worden afgewogen. Na meerdere gesprekken met verschillende partijen blijkt dat er niet één gezamenlijk plan vanuit de inwoners van Etten zal komen.

De gemeente heeft op basis van alle ontvangen reacties van inwoners een afweging van de plannen gemaakt. Daarbij hebben we gekeken naar de wettelijke kaders waar we binnen moeten blijven, maar vooral naar het dienen van het algemene en brede belang van de inwoners van Etten. De plannen moeten nog wat aangepast worden om aan de kwaliteitseisen te voldoen. In totaal wil de gemeente ruimte geven voor de bouw van 43 woningen, verdeeld over vier locaties. In een mix qua type woningen dat aansluit op de woningbouwbehoefte.

Wilt u meer details weten over de manier van beoordeling, dan kunt u dit lezen in onderstaande memo’s.

Memo beoordeling Klompendijk 12 en Meesterijweg to nr 5

Memo beoordeling Woningbouwplannen in Etten

Vervolg

Het college verleent in principe haar medewerking aan de vier plannen. De initiatiefnemers van de plannen kunnen deze nu verder uitwerken, zodat deze voldoen aan de gestelde voorwaarden en aandachtspunten. Het college is benieuwd naar de verdere uitwerking en vertrouwt erop dat de initiatiefnemers deze voortvarend zullen oppakken. Op die manier kan er op korte termijn worden voldaan aan de dringende behoefte aan woningen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Woonprogramma Etten? 

Vul het contactformulier in