15 april 2019

College kiest voor nieuwe koers aanpak jeugdhulp

 

Introductie

Het college van B&W geeft verdere richting aan de transformatie in het Sociaal Domein, door voor de jeugdhulp een nieuwe koers te gaan varen. De gemeente gaat de jeugdhulp dichter bij de inwoners brengen. De toegang wordt laagdrempelig, eenvoudig en in de wijk, op locaties waar inwoners al komen. Deze nieuwe koers zorgt voor een kwaliteitsslag in de jeugdhulp.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Jeugdhulp gaat om ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en verstandelijke beperkingen. Ook kinderbescherming en jeugdreclassering vallen onder de Jeugdwet. Een groot deel van de uitgaven binnen het Sociaal Domein ligt bij de Jeugdhulp. Daarom start de gemeente hier met de doorontwikkeling van de transformatie. De koers die de gemeente gaat inzetten, wil de gemeente uiteindelijk doorvoeren voor het hele Sociaal Domein.

Wethouder Bert Kuster van Jeugd: “De gemeente wil doen wat echt nodig is. Het is belangrijk dat inwoners weten wat zij van de gemeente mogen verwachten, maar ook dat inwoners weten wat de gemeente, in redelijkheid, van hen mag verwachten. Wat past binnen een gezonde ontwikkeling en kan zelf opgelost worden en waar ligt er een rol voor de gemeente? Samen zorgen we er dan voor dat we ‘doen wat nodig is’! Uiteraard blijft voorop staan dat de gemeente  inwoners helpt, die echt hulp of ondersteuning nodig hebben.’

‘Knip’ verdwijnt

Als een inwoner een hulpvraag heeft op het gebied van opvoeden en opgroeien dan kun je nu terecht bij een gemeentelijk team van professionals. Zij verkennen de hulpvraag en verwijzen door naar jeugdhulpaanbieders voor ondersteuning of naar specialistische vormen van hulp. Deze zogenaamde ‘toegang’ gaat de gemeente veranderen. Meer buiten het gemeentehuis en dichter bij de inwoners. In de wijk, op locaties waar inwoners toch al komen zoals consultatiebureaus, huisartsen en scholen. Dat is laagdrempeliger en eenvoudiger voor onze inwoners. Uitgangspunt daarbij is dat de professionals dichter bij de inwoners (toegang) niet alleen de vraag verkennen maar ook de lichtere vormen van zorg en hulp zelf verlenen. Daarmee verdwijnt (voor een deel) de ‘knip’ tussen indicatie en verschillende vormen van hulp. Voor zwaardere en specialistische vormen van hulp blijft een doorverwijzing mogelijk.

Planning

Om invulling te geven aan deze nieuwe werkwijze gaat de gemeente de komende maanden op zoek naar samenwerkingspartners die aansluiten bij de gemeentelijke visie en ambitie. De gemeente hoopt rond de zomer meer helderheid te hebben over de toekomstige organisatievorm en het proces. Het streven is de nieuwe aanpak in te voeren op 1 januari 2020.