College investeert in versterken samenleving

Het coronavirus houdt ons land nog steeds in zijn greep.Toch bereidt de gemeente zich al wel voor op de wereld na de coronacrisis. De gemeente investeert de komende tijd flink (circa 2 miljoen euro) op zowel sociaal als economisch vlak. Dit om de samenleving te versterken en een helpende hand te bieden om zo goed mogelijk uit de crisis te komen. Het college wacht niet af, maar pakt door met dit uitvoeringsplan. Enkele activiteiten zijn al uitgevoerd.

Het coronavirus grijpt nog steeds flink om zich heen. Het aantal besmettingen bereikte de afgelopen weken recordhoogtes. En de druk op de ziekenhuizen en de zorg groeit. Ondanks de strengere maatregelen die gelden sinds half november. Daarmee lijkt de wereld van vóór de pandemie weer ver weg.
De coronacrisis zal veel blijvende veranderingen met zich meebrengen. Het college van B&W zegt daarover:
“We moeten op zoek naar een nieuw evenwicht. Onze inwoners moeten zoeken naar balans thuis, in werk en sociale contacten. En onze bedrijven, verenigingen, scholen, horeca en detailhandel hebben straks tijd nodig om te herstellen. We vinden dat we als gemeente hierin een belangrijke rol hebben.”  

Extra maatregelen

Op het sociale vlak investeert de gemeente extra geld in de jeugd, onderwijs en kinderopvang, gezondheid en welbevinden en participatie. Bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren vanaf 12 jaar. Ook wil de gemeente extra ondersteuning bieden om eenzaamheid bij mensen met dementie en hun mantelzorgers te beperken. In oktober is een extra buurtsportcoach gestart en de gemeente heeft aan alle basisschoolleerlingen gratis zwembadkaartjes verstrekt. De gemeente wil de economie versterken door de winkelcentra aantrekkelijker te maken met meer groen. Ook ontvangen de ondernemersverenigingen een financieel steuntje in de rug om bijvoorbeeld extra activiteiten te kunnen organiseren. 

College stelt uitvoeringsplan vast

Het geheel aan maatregelen is beschreven in het Uitvoeringsplan COVID-19: Naar een nieuw evenwicht. Alle maatregelen samen moeten leiden tot het zo veel mogelijk herstellen van de nadelige effecten van de coronacrisis. En tot ombuigen van de samenleving naar een nieuw evenwicht. Het uitvoeringsplan wordt nog met de raad besproken, waarna het plan definitief door het college kan worden vastgesteld.