College bezoekt Kinderboerderij Engbergen

Niet alleen ouders met kinderen bezoeken de Kinderboerderij Engbergen, ook het college doet dat. De Kinderboerderij is immers onderdeel van het toeristische kerngebied Engbergen met de Oude IJssel, het bos en de recreatie- en horecamogelijkheden. Dit jaar viert het haar tienjarige jubileum. Het is namelijk tien jaar geleden dat de Kinderboerderij ontstaan is uit de uitplaatsing van het hertenkamp op Engbergen. Veel inwoners kennen dat nog wel.

Na de uitplaatsing kent de Kinderboerderij veel meerdere dieren wonen zoals herten, kippen, Nubische geiten, alpaca's, ezels, pauwen, schapen, parkieten en eenden. Voor zowel het bestuur als de vrijwilligers onder bezielende aanvoering van Henri Ketelaar staat dierenwelzijn hoog in het vaandel en wordt er gewerkt met een eigen fokbeleid.

Maatschappelijke functie

De Kinderboerderij vervult een maatschappelijke functie. Zo zijn er op dit moment ongeveer 22 vrijwilligers actief en werkt ze nauw samen met Estinea. Verder worden er met enige regelmaat activiteiten aan kinderen van basisscholen uit de wijde omgeving aangeboden en werkt ze nauw samen met studenten van bijvoorbeeld Prakticon.

Wethouder Ben Hiddinga was onder de indruk: “In tien jaar hebben jullie samen met alle vrijwilligers een geweldige kinderboerderij opgezet als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Engbergen. Niet alleen het plezier van met name kinderen maar ook dierenwelzijn staat centraal bij alle vrijwilligers. Geweldig!”

Op de foto vlnr. Theo Bergevoet (voorzitter kinderboerderij), de wethouders Ria Ankersmit, Janine Kock, Ben Hiddinga, Marco Bennink, John Haverdil en Henry Ketelaar (beheerder kinderboerderij).