1 april 2019

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2018

 

Introductie

Heeft u in 2018 hulp of ondersteuning ontvangen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet? Dan willen wij graag weten wat uw ervaring is. In de week van 1 t/m 7 april ontvangt u op basis van een steekproef mogelijk een uitnodiging om deel te nemen aan ons cliëntervaringsonderzoek.

Wij onderzoeken niet alleen de ervaringen met de ontvangen hulp of ondersteuning, maar ook met het proces voorafgaand aan het ontvangen van deze hulp. Wij laten daarom twee cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 en Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2018. Op die manier weten we hoe de hulp of ondersteuning wordt ervaren en of deze goed aansluit bij uw wensen en behoeften.

Vanuit de Wmo gaat het bijvoorbeeld om de hulpvormen begeleiding en dagbesteding, hulp bij het huishouden, vervoer, een scootmobiel of een woningaanpassing. Vanuit de Jeugdwet kunt u denken aan hulp om problemen thuis op te lossen, een gezinsvoogd, begeleiding, behandeling door een psycholoog of een dyslexie-behandeling.

Onderzoeksbureau BMC voert het onderzoek voor ons uit tussen 1 en 29 april. Als u in 2018 Wmo- of Jeugdhulp heeft ontvangen voor uzelf of uw kind, dan wordt u in deze periode mogelijk voor dit onderzoek benaderd. De vragen worden gesteld in de vorm van een enquête die per post wordt verstuurd. U kunt de antwoorden zowel schriftelijk als digitaal invullen en deze worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij hopen op veel ingevulde vragenlijsten, zodat wij een goed beeld van uw ervaringen krijgen.

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan gerust contact op met BMC. Dit kan op werkdagen van 10:00 tot 15:00 via het telefoonnummer (070) 310 38 50.