18 oktober 2018

Circulaire estafette naar Oude IJsselstreek

 

Introductie

Op 23 oktober overhandigde gedeputeerde Michiel Scheffer het Gelderse circulaire estafettestokje aan de gemeente Oude IJsselstreek. Duurzaamheid en circulaire economie staan hoog op de agenda in onze gemeente. In het coalitieprogramma is opgenomen dat Oude IJsselstreek in 2030 energieneutraal wil zijn, de afvalscheiding op 90% wil brengen en circulair wil inkopen.

Binnen de gemeentegrenzen maken opvallend veel ondernemingen zich sterk voor een circulaire economie. Kaak Terborg, woningcorporatie Wonion, Kramp Groep, Ulamo en NL Greenlabel, kregen op 23 oktober eveneens het circulaire estafettestokje overhandigd. De overhandiging vond plaats in het kantoor van Wonion, Hutteweg 115, Ulft.

Gemeente Oude IJsselstreek omarmt circulair werken

De gemeente Oude IJsselstreek houdt binnen haar inkoopbeleid bijvoorbeeld zo veel mogelijk rekening met het aspect ’circulair’. Om ‘appels met peren te kunnen vergelijken’ is een softwarepakket aangeschaft waarmee aankoop en aanbestedingsbeslissingen op onder-delen t.o.v. elkaar kunnen worden beoordeeld. Recentelijk is een medewerker aangenomen om de circulaire opgave voortvarend op te pakken en hebben alle medewerkers van de gemeente Oude IJsselstreek deelgenomen aan een introductiecursus ’circulair’. Dit om de uitgangspunten van circulair werken te omarmen en in de praktijk toe te passen.

Kramp Groep

Kramp uit Varsseveld zet zwaar in op duurzaam ondernemen. Al in 1988 introduceerde de onderneming de rode Kramp bak voor de levering bij klanten in een groot deel van Europa.  De grote voordelen: de klant heeft geen afval, de bakken zijn herbruikbaar en stapelbaar waardoor vrachtwagens goed vol geladen kunnen worden. Zo vervoert het bedrijf minder lucht en maakt dus efficiënter gebruik van brandstof. Het gebruik van de rode bakken is slechts één van de duurzame maatregelen die Kramp heeft genomen.

Andere maatregelen zijn onder meer het gescheiden inzamelen van afval, gebruik maken van gerecycled materiaal en het inzetten van warmtepompen voor klimaatcontrole. CFO (financieel directeur) Hans Scholten in het jaarverslag 2017: “Als bedrijf willen we ondernemen op een manier waarop Kramp over vijftig jaar nog steeds groeit en innoveert, terwijl de bronnen voor de volgende generaties niet worden uitgeput.”  Een goed voorbeeld hiervan is de realisatie van het solarpark ‘energyzed by Kramp’, dat nu in voorbereiding is.

Kaak

Kaak in Terborg, vervaardigt productielijnen voor bakkerijen. Zij realiseren gewichtsbesparing in fabricaten door gebruik te maken van een industriële 3D-metaalprinter. Hiermee print het bedrijf letterlijk unieke, metalen onderdelen voor zijn eigen machines. Door dit productieproces besparen ze op de hoeveelheid grondstof die nodig is. Ook stelt het bedrijf de metaalprinter beschikbaar voor andere regionale bedrijven om hun onderdelen te maken. Dit stimuleert innovatie en bespaart kosten. De volgende innovatieve stap is om materiaal dat tijdens de productie in de 3D-printer achterblijft, zelf te verzamelen en opnieuw te gebruiken. Dit om een gesloten, circulaire loop binnen het bedrijf te creëren.

NL Greenlabel

NL Greenlabel staat sinds 2012 voor een integraal meetbaar duurzame leefomgeving. De organisatie, opgericht door de Achterhoekse landschapsontwerper Nico Wissing en tv-tuinman Lodewijk Hoekstra, beschikt over instrumenten om de waarde van een gebied of product voor mens en natuur inzichtelijk te maken. Zo worden materialen, producten maar ook planten voor de buitenruimte langs de duurzame meetlat gelegd. Woonwijken, binnenstedelijke ontwikkelingen en zelfs hele gebieden worden beoordeeld op basis van verschillende indicatoren. Terwijl duurzaamheid vaak alleen wordt geassocieerd met energie, kijkt NL Greenlabel verder. Ook zaken als materiaalgebruik, ontwerp en realisatie, borging, biodiversiteit, bodem en de plek van de mens in de omgeving worden meegewogen. Daarbij is de centrale gedachte dat je op al deze vlakken waarde kunt en moet toevoegen in plaats van ontnemen.

Het combineren van functies – zoals in het Hengelose Solarpark, Plantsoensingel Noord of de ‘Urban Oasis’- zorgt voor nieuwe samenwerkingsverbanden en jaagt innovaties aan. In Didam wordt de Bloemenbuurt integraal aangepakt door ook de huiseigenaren te betrekken en bij het Werkveld in Vorden worden ondernemers actief betrokken bij het vergroenen en klimaat adaptief maken van hun bedrijventerrein. De waarde van groen krijgt door het werk van NL Greenlabel echt betekenis omdat dit in de hele keten doorwerkt. De Duurzaamheidspaspoorten – waarvan de modellen jaarlijks gevalideerd worden door toonaangevende wetenschappers – zijn beloond met maar liefst twee Green Deals. Deze helpen om aantoonbaar duurzaam in te kopen en projecten bio divers en klimaat adaptief in te richten. Met de Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur jaagt NL Greenlabel stedelijke vergroening aan. Vanuit provincie Gelderland is NL Greenlabel actief om als ‘rentmeesters van de aarde’ de boodschap zo breed mogelijk te laten landen.

Ulamo

Ulamo uit Ulft is al 15 jaar geleden begonnen met chroomvrij voorbehandelen van de coatingproducten (staal en aluminium) terwijl veel concurrenten dat (nog) niet doen. Van Rijkswege is het met chroom (chroom 6) voorbehandelen sinds kort niet meer toegestaan. Ulamo is daarmee een koploper op dit gebied. Het chroomvrij voorbehandelen heeft veel voordelen voor zowel mens en milieu. Door zuivering en hergebruik is de afvalwaterstroom door de jaren heen sterk gereduceerd. Poedercoatings worden uit het afzuigproces teruggewonnen en hergebruikt. Dit draagt bij aan een zorgvuldig gebruik van grondstoffen.

Wonion

Woningcorporatie Wonion uit Ulft heeft dit jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend met 7 partners in het onderhoud en de installatiebranche voor het Duurzaam renoveren van het woningbezit. Het partnerschap aan het samenwerkingsverband ‘Duurzaam renoveren’ biedt alle deelnemers de mogelijkheid om gezamenlijk innovatieve concepten te ontwikkelen. Concepten die bijdragen aan het woongenot, het leefplezier in en de duurzaamheid van de woningportefeuille van Wonion. Het uiteindelijke doel is om samen betaalbare, circulaire, modulaire en conceptuele oplossingen te ontwikkelen, te realiseren en te onderhouden die woonomgevingen mooier, leefbaarder en duurzamer maken.”

Dit jaar is vanuit de TU Delft het promotieproject REHAB gestart. In dit traject wordt samen met partners uit de praktijk gewerkt aan het ontwikkelen van circulaire woningrenovatie oplossingen. Wonion is één van de partners waardoor er toegang is tot veel kennis en ondersteuning op het gebied van circulariteit.

Ondertekening intentieovereenkomst

Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek hebben de reconstructie-opgave van de Heuvelstraat in Silvolde gekozen als praktijkcasus om deze opgave zo veel mogelijk circulair uit te voeren.De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte (riool, wegen, groen, e.d.)  en Wonion voor het onderdeel wonen. Er wordt ook nauw samengewerkt met het Waterschap, Liander e.a. om de straat als geheel zo circulair mogelijk te maken. Wonion en de gemeente zijn hiervoor een partnership aangegaan en werken samen in een bouwteam. Afspraken over deze samenwerking en de uitgesproken ambities, zijn in een intentieovereenkomst vastgelegd en worden tijdens deze bijeenkomst, in aanwezigheid van de gedeputeerde, formeel bekrachtigd. Een aansprekend voorbeeld van intensieve samenwerking tussen partijen om gezamenlijk uitvoering te geven aan circulaire opgaven.

Gelderse circulaire estafette

Bij de start van het Green Capital jaar, waarin Nijmegen de duurzame hoofdstad van Europa is, lanceerde de provincie samen met de stichting Green Capital Challenges de Gelderse circulaire estafette. Het hele jaar door worden de mooiste Gelderse circulaire initiatieven in de spotlights gezet om zo iedereen in Gelderland te inspireren meer circulair te denken of te ondernemen. Het Gelderse Circulaire Estafettestokje gaat van gemeente naar gemeente. Gemeenten kunnen een eigen project maar ook initiatieven van anderen aandragen voor ontvangst van het estafettestokje. Aanmelden van initiatieven kan via info@greencapitalchallenge.nl.  Meer informatie vindt u op www.gelderse-circulaire-estafette.nl.