Brief van de burgemeester van zondag 19 april aan de mensen in vitale beroepen

Beste mensen in vitale beroepen,

Waarschijnlijk heeft u er wel één zien hangen, of misschien hangt er zelfs eentje voor uw eigen raam: een wit T-shirt met een warm, rood hart voor de zorg. We leven massaal mee met alle zorgmedewerkers die het in deze coronatijd zo zwaar voor hun kiezen krijgen. Kinderen stoepkrijten harten op de parkeerplaats van ziekenhuismedewerkers, wij applaudisseren met z'n allen voor de zorg, en er worden liedjes gezongen. Alles met het doel deze helden een hart onder de riem te steken en te laten zien hoe trots we op hen zijn.

De mensen die nu letterlijk in de frontlinie staan, zijn de verpleegkundigen op de Intensive Care. Dagelijks hebben ze te maken met een enorme hectiek, grote onzekerheid en het risico zelf besmet te raken. Stel je eens voor hoe hartverscheurend het moet zijn, als je de angst ziet in de ogen van de mensen die je verpleegt, net voordat je ze op de beademing moet aansluiten. Of het verdriet dat je meemaakt van familieleden die niet bij hun dierbaren mogen komen. En dan komt daar ook nog de enorme werkdruk bij. Juist in deze tijd melden oud-zorgmedewerkers zich massaal aan om tijdelijk terug te keren naar hun oude beroep. Om te helpen. Ik heb enorm veel respect voor de soms bovenmenselijke prestaties die alle zorgmedewerkers nu moeten leveren. Ook in de verpleeghuizen en thuiszorg. Geweldig hoe jullie deze klus samen klaren. Ook mijn hart is voor de zorg, net als heel veel harten van onze inwoners.

Het zijn niet alleen de zorgmedewerkers die ons respect verdienen. Er zijn veel mensen die onze samenleving nu draaiende houden. Hun werk móét doorgaan. Ik denk dan aan de supermarktmedewerkers, de schoonmakers, de jeugdzorgmedewerkers, transporteurs, brandweerlieden, boeren, mensen die werkzaam zijn in de voedselketen, docenten, onze baliemedewerkers en handhavers, politieagenten, uitvaartbegeleiders, mensen die ons huisvuil komen ophalen. En zo zijn er natuurlijk nog meer beroepsgroepen, teveel om op te noemen. Stel je eens voor dat al deze mensen thuis zouden blijven. Onze veiligheid zou niet meer gewaarborgd zijn; We zouden niet meer te eten hebben; De hygiëne zou op het spel staan. Allemaal zaken die zo vanzelfsprekend lijken, maar er zijn wel mensen nodig die hier voor zorgen.

Laten we alle mensen in deze vitale beroepen helpen. Door niet alleen een wit T-shirt voor ons raam te hangen, maar door ons vooral goed aan de gezondheidsmaatregelen te houden. Blijf zoveel mogelijk thuis, houd anderhalve meter afstand en was regelmatig je handen. En als we dan over een tijd opgelucht kunnen zeggen dat de coronacrisis is ingedamd, laten we dan vooral onze helden niet vergeten. Dus: geen stenen gooien naar ambulancebroeders tijdens de jaarwisseling. Of hulpverleners uitschelden. En ons bovendien realiseren dat mensen die werken in vitale beroepen ook een fatsoenlijk salaris verdienen.

Ik maak een diepe buiging voor jullie allemaal. Dank voor jullie geweldige inzet!

Let op jezelf en pas op elkaar.

Otwin van Dijk

Burgemeester

Brief van de  burgemeester van zaterdag 11 april over mooie initiatievenVideoboodschap over mooie initiatieven d.d. 11 april 2020
Brief voor de ouderen d.d. 5 april 2020Brief voor de kinderen d.d. 29 maart 2020Videoboodschap voor ondernemers eind maart 2020Brief voor de inwoners d.d. 22 maart 2020Brief voor de inwoners d.d. 15 maart 2020