27 juli 2018

Brand afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld

 

Introductie

Donderdagmiddag 26 juli is een grote brand ontstaan bij afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld. Om 19.00 werd het sein brand meester gegeven. 's Avonds om 22.23 is de brand echter opnieuw opgelaaid. Door de grote rookontwikkeling en geuroverlast die ‘s avonds ontstond is in verband met de veiligheid en gezondheid van een aantal direct aanwonenden besloten hen elders onder te brengen. Aan de overige omwonenden werd het nadrukkelijke advies gegeven om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Laatste update: 03-09-2018

Veelgestelde vragenBrand meester

Vrijdag 27 juli, rond het middaguur, is het sein brand meester gegeven en konden de betrokken inwoners, na meting van de luchtkwaliteit door de brandweer, weer terug naar huis. Locoburgemeester Bert Kuster was aanwezig en heeft de ontwikkelingen rond de brand op de voet gevolgd: “Ik ben trots op alle brandweerlieden hoe zij onder zulke tropische omstandigheden en over zo’n lange periode gewerkt hebben. De getuigt van grote inzet en professionaliteit. Complimenten! Mijn grote waardering gaat ook naar de inwoners die op een goede manier de adviezen van de hulpdiensten hebben opgevolgd. En uiteraard naar de direct aanwonenden die hun huis moesten verlaten, maar zich snel aan de omstandigheden hebben aangepast en goed hebben meegedacht over oplossingen voor de komende nacht.”

Bijeenkomst met aanwonenden

Vrijdag 27 juli heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal direct aanwonenden waarbij aanwezig waren gemeente, brandweer en provincie. Locoburgmeester Bert Kuster toonde begrip voor de onrust die bij veel van de omwonenden leeft. “Het doel van deze bijeenkomst was vooral om de omwonenden te informeren over het incident en wat dit voor hen betekent. Het is nog heel kort na de brand. Ik heb goed geluisterd en begrip gevraagd voor het feit dat ik nog niet alle antwoorden heb. Maar we zullen de komende tijd in gesprek met de buurt blijven, deze bijeenkomst krijgt zeker een vervolg.”

Donderdag 2 augustus was er een vervolgbijeenkomst voor omwonenden van afvalbedrijf Ter Horst in Varsseveld, naar aanleiding van de brand van 26 juli. Vertegenwoordigers van de provincie, brandweer en gemeente waren daarbij aanwezig. Hieronder een samenvatting van vragen met antwoorden die tijdens de bijeenkomst aan de orde zijn gekomen.  


Bevel tot toezicht

Op 27 juli, de dag na de brand, heeft de locoburgemeester het besluit genomen om een Bevel tot Toezicht af te geven. In dit bevel was opgelegd dat Ter Horst 24 uur per dag toezicht moest houden op de afvalopslag op haar terreinen. Op 31 juli is het Bevel tot Toezicht – mede op verzoek van Ter Horst – verduidelijkt door expliciet aan te geven hoe het fysiek toezicht vormgegeven dient te worden. Dit bevel is in de plaats van het bevel van 27 juli getreden.

Nieuw Bevel tot Toezicht 23 augustus
Op 23 augustus heeft burgemeester Van Dijk besloten een nieuw Bevel tot Toezicht af te geven. In dit bevel zijn de afspraken die zijn gemaakt met Ter Horst, over getroffen en te treffen maatregelen ten aanzien van de brandpreventie, vastgelegd. Ter Horst moet fysiek toezicht houden op de afvalopslag op hun terrein aan de Aaltenseweg en Kloosterstraat om broeivorming of andere ontwikkelingen die mogelijk tot brand leiden te voorkomen. Het fysiek toezicht houdt onder andere in dat per periode van 24 uur drie controlerondes (gelijk verdeeld over de 24 uur) worden uitgevoerd met een warmtebeeldcamera om zogenaamde hotspots tijdig te ontdekken. Als tijdens de rondes hotspots ontdekt worden met een temperatuur hoger dan 55 graden Celsius dan worden direct een deskundig persoon en een kraanmachinist gealarmeerd. Zij moeten ervoor zorgen dat het afval uit elkaar wordt getrokken en de hotspot wordt afgeblust. Dit Bevel van Toezicht blijft in ieder geval van kracht tot het moment dat er een goedgekeurd definitief brandpreventieplan is. Ter Horst heeft aangegeven dat ze in september naar verwachting een definitief brandpreventieplan kunnen presenteren.

Maatregel die de provincie heeft getroffen


De provincie Gelderland heeft in augustus 2018 drie emailbrieven verstuurd naar omwonenden. In de emailbrieven leest u de actuele stand van zaken op dat moment over onder andere het opruimen van bedrijfsafval na de brand, de last onder bestuursdwang en vervolgacties.