27 juli 2018

Brand afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld

 

Introductie

Donderdagmiddag 26 juli is een grote brand ontstaan bij afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld. Om 19.00 werd het sein brand meester gegeven. 's Avonds om 22.23 is de brand echter opnieuw opgelaaid. Door de grote rookontwikkeling en geuroverlast die ‘s avonds ontstond is in verband met de veiligheid en gezondheid van een aantal direct aanwonenden besloten hen elders onder te brengen. Aan de overige omwonenden werd het nadrukkelijke advies gegeven om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Update 13-8-2018

Veelgestelde vragen



Brand meester

Vrijdag 27 juli, rond het middaguur, is het sein brand meester gegeven en konden de betrokken inwoners, na meting van de luchtkwaliteit door de brandweer, weer terug naar huis. Locoburgemeester Bert Kuster was aanwezig en heeft de ontwikkelingen rond de brand op de voet gevolgd: “Ik ben trots op alle brandweerlieden hoe zij onder zulke tropische omstandigheden en over zo’n lange periode gewerkt hebben. De getuigt van grote inzet en professionaliteit. Complimenten! Mijn grote waardering gaat ook naar de inwoners die op een goede manier de adviezen van de hulpdiensten hebben opgevolgd. En uiteraard naar de direct aanwonenden die hun huis moesten verlaten, maar zich snel aan de omstandigheden hebben aangepast en goed hebben meegedacht over oplossingen voor de komende nacht.”

Bijeenkomst met aanwonenden

Vrijdag 27 juli heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal direct aanwonenden waarbij aanwezig waren gemeente, brandweer en provincie. Locoburgmeester Bert Kuster toonde begrip voor de onrust die bij veel van de omwonenden leeft. “Het doel van deze bijeenkomst was vooral om de omwonenden te informeren over het incident en wat dit voor hen betekent. Het is nog heel kort na de brand. Ik heb goed geluisterd en begrip gevraagd voor het feit dat ik nog niet alle antwoorden heb. Maar we zullen de komende tijd in gesprek met de buurt blijven, deze bijeenkomst krijgt zeker een vervolg.”

Donderdag 2 augustus was er een vervolgbijeenkomst voor omwonenden van afvalbedrijf Ter Horst in Varsseveld, naar aanleiding van de brand van 26 juli. Vertegenwoordigers van de provincie, brandweer en gemeente waren daarbij aanwezig. Hieronder een samenvatting van vragen met antwoorden die tijdens de bijeenkomst aan de orde zijn gekomen.  

Bevel van toezicht

Tijdens deze bijeenkomst heeft locoburgemeester Bert Kuster gemeld dat hij het besluit heeft genomen een bevel van toezicht af te geven. “Dit betekent dat Ter Horst vanaf dat moment 24 uur per dag toezicht moet houden op de afvalopslag op de terreinen aan de Aaltenseweg en de Kloosterstraat. Dit om te voorkomen dat er weer broei ontstaat of andere ontwikkelingen die leiden tot brand of ander gevaar”, aldus de locoburgemeester. Daarnaast is de gemeente met het Provinciebestuur in gesprek over aanvullende maatregelen. Locoburgemeester Kuster: “De provincie is op het gebied van milieuvergunningen het bevoegd gezag. Maar ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners. Daar maak ik mij sterk voor en zo zal ik ook het gesprek met de provincie in gaan. Wij moeten in goed overleg de maatregelen treffen die nodig zijn om herhaling te voorkomen.“

Maatregel die de provincie heeft getroffen


Emailbrief van de provincie Gelderland aan de omwonenden d.d. 1 augustus 2018. In de emailbrief wordt een toelichting gegeven over wat er in de vergunning staat die verleend is door provincie Gelderland en de meest actuele stand van zaken van de opruimwerkzaamheden en de handhavingsmaatregelen.

 
Emailbrief van de provincie Gelderland aan de omwonenden d.d. 10 augustus 2019. In deze mailbrief leest u de actuele stand van zaken over het opruimen van bedrijfsafval na de brand bij de fa Ter Horst in Varsseveld, de last onder bestuursdwang en de vervolgacties.