Bouwen in het buitengebied aantrekkelijker met nieuw uitnodigingskader

Woont u in het buitengebied en heeft u woningbouwplannen? Dan kunt u wellicht gebruik maken van het uitnodigingskader wonen buitengebied. In dit artikel leggen we u uit wat het uitnodigingskader is.

 

Wat is het uitnodigingskader?

Op 26 oktober 2023 heeft de gemeenteraad van Oude IJsselstreek het zogenoemde Uitnodigingskader wonen buitengebied vastgesteld. In dit uitnodigingskader zijn nieuwe en ruimere mogelijkheden opgenomen voor ontwikkeling van woningbouw in het buitengebied, in ruil voor sloop van gebouwen die vrijkomen in combinatie met inpassing van de plannen in het landschap. Ook biedt het uitnodigingskader ruimere mogelijkheden voor splitsing van woningen en de ontwikkeling van een landgoed.

Voor wie is het uitnodigingskader?

De vaststelling van het uitnodigingskader heeft gevolgen voor iedereen die in het buitengebied van onze gemeente woningbouwplannen heeft. Daarnaast kan het ook van belang zijn voor mensen die in het buitengebied wonen, er grond hebben of op een andere manier betrokken zijn.

Waarom dit uitnodigingskader?

Tot nu toe werkten we met het beleid met de titel ‘Lokale kwaliteitscriteria woningbouw’. Op het gebied van woningbouw in het buitengebied waren de mogelijkheden binnen dit beleid beperkt. Omdat we hebben gemerkt dat er veel vraag is naar meer flexibel beleid, proberen we aan deze vraag te voldoen met ons nieuwe beleid.

Wat is het uitnodigingskader?

Belangrijke waarden van het buitengebied zijn het zo kenmerkende landschap, de rust en de ruimte. Dit wil de gemeente graag zo houden. Als iemand iets in het buitengebied wil bouwen, geldt altijd het ‘voor wat, hoort wat’-principe. Dit wil zeggen dat als daar een woning gebouwd wordt, het buitengebied er in zijn geheel op vooruit moet gaan.

Het verbeteren van het buitengebied kan op verschillende manieren. Zo kan bebouwing die vrijkomt gesloopt worden, maar er kunnen ook landschapselementen of natuur worden aangelegd. Dit alles kan punten opleveren, de zogenaamde ‘ontwikkelruimte’. Deze ‘ontwikkelruimte’ kan worden ingezet voor de bouw van nieuwe woningen, maar ook voor bijvoorbeeld het toestaan van meer bijgebouwen bij een bestaande woning.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe uitnodigingskader en of het voor u interessant is? U vindt er meer over op onze website. Ook kunt u zich hier aanmelden voor een informatieavond die we naar verwachting in januari gaan plannen.