Bomenactie succesvol afgerond

De afgelopen jaren vond vanuit ‘Oude IJsselstreek Weet van Water’ de actie ‘Tegel eruit, boom erin’ plaats. Alle kernen in de gemeente konden zich postcode voor postcode opgeven voor een gratis boom. Op 2 maart was het laatste uitdeelmoment bij Venhorstplant in Megchelen en kregen ook de inwoners in Breedenbroek en Voorst op verzoek een boom. In totaal zijn er vanaf 2020 ruim 3.000 bomen uitgedeeld. Waterschap en gemeente kijken terug op een geslaagde actie.

De gemeente wil met de bomenactie het groene karakter in de gemeente zo veel mogelijk uitbreiden. Inwoners kunnen helpen door in hun tuin ruimte te maken voor een boom. Bomen maken onze omgeving groener, geven verkoeling en houden het regenwater langer vast. Daarnaast bieden ze kleine dieren en insecten voedsel en veiligheid.

Wethouder Ria Ankersmit: “We moeten het samen doen!”

Waterschap Rijn en IJssel begon vier jaar geleden met Weet van Water. Doel: samen met gemeenten en woningcorporaties met inwoners in gesprek over het vergroenen van tuinen en het afkoppelen van regenwater. Wethouder Ria Ankersmit: “Het klimaat verandert, dat merken we elke dag. Willen we grote stappen zetten, dan moet iedereen in actie komen, overheid én inwoners. Iedereen kan een steentje bijdragen door bijvoorbeeld de tuin te vergroenen. We hebben elkaar nodig en dat we dat heel goed samen kunnen, laten we ook met deze actie zien. Maar we zijn er nog lang niet. We moeten blijven investeren in groen en het tegengaan van verstening.”

Heemraad Floor Wissing-Kunst: “Het water moet de grond in.”

Heemraad Floor Wissing-Kunst: “Het klimaat verandert in snel tempo, en dat merken we heel duidelijk in ons gebied. Zomers worden droger, regenbuien heftiger. Het water moet de grond in. Dus leg niet alles vol met tegels. Deze actie helpt in de bewustwording. En we blijven samen acties uitvoeren. Zo gaan we op 8 april in Silvolde weer samen met Woningcorporatie Wonion, gemeente en waterschap een tegelactie doen. Lever je tegel dan in en ontvang een tuinplant.”

Klimaatatlas

De gemeente en het waterschap hebben samen een zogeheten klimaatatlas gemaakt. Deze atlas maakt duidelijk op welke klimaateffecten we ons moeten voorbereiden. Zo is er een kaart die aangeeft in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. Een boom helpt dan! Via de website www.weetvanwater.nl kunnen inwoners de klimaatatlas van hun gemeente bekijken. De site geeft verder veel tips voor huis, tuin en omgeving.

Oude IJsselstreek Weet van Water is een samenwerking van de gemeente Oude IJsselstreek en Waterschap Rijn en IJssel.