Bomen ’t Isselt illegaal geveld

De gemeente heeft geconstateerd dat een bewoner van ’t Isselt in Ulft onlangs bewust drie gemeentelijke bomen illegaal heeft gekapt. Het gaat hier om twee zomereiken en één veldesdoorn. De bomen hebben een belangrijke landschappelijke waarde en zijn bovendien beeldbepalend voor de houtwal rondom ’t Isselt.

Uit een onafhankelijk taxatierapport blijkt dat de vervangingswaarde van de bomen ruim 13.000 euro bedraagt. Er is voldoende bewijsmateriaal tegen de overtreder. De gemeente heeft bij de milieupolitie aangifte gedaan van deze vernieling. De gemeente denkt na over civielrechtelijke stappen tegen de overtreder om de schade te verhalen nu met opzet gemeentelijk eigendom is vernield.