25 juni 2019

Bestrijding eikenprocessierups

 

Introductie

De eikenprocessierups is een behaarde rups die in de maanden mei tot en met september overlast kan veroorzaken. Vindt u een nest? Meldt dit bij de gemeente.

Meld overlast van de eikenprocessierups

In 2018 was de plaag ongekend groot, waardoor deze moeilijk te beheersen was. Ook dit jaar wordt verwacht dat de eikenprocessierupsen zich weer in grote getale laten zien. Deze rups heeft brandharen, die jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. In de periode vanaf half mei tot eind juli kan men het meeste ongemak van de rups ondervinden.

Hoe herkent u de eikenprocessierups

De eikenprocessierups is een behaarde rups die in de maanden mei tot en met september overlast kan veroorzaken. Nadat iemand in contact is geweest met de brandharen kunnen gezondheidsklachten ontstaan. De reacties kunnen van persoon tot persoon verschillen. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Preventieve bestrijding

De gemeente bestrijdt de rupsen preventief door een biologisch bestrijdingsmiddel in haar eiken te blazen. Dit middel wordt gelijk nadat de rupsen uit hun ei komen gebruikt. In dit stadium van de rups zijn ze nog niet schadelijk voor de volksgezondheid. De brandharen krijgt de rups pas in een later ontwikkelingsstadium. Op plaatsen waar veel ongemak van brandharen wordt ondervonden, probeert de gemeente de plaag zo vroeg mogelijk te bestrijden. Dit doen we door de rupsen en nesten op te zuigen. In sommige gebieden waarschuwen we alleen of wordt gekozen voor een tijdelijke afsluiting.

Wat moet u doen als u een nest vindt?

Als u de eikenprocessierups binnen Oude IJsselstreek aantreft, en er zit nog geen lint om de boom verzoeken wij u dit aan ons te melden via telefoonnummer (0315) 292 292 of via het online meldingenpunt. Beschrijf de locatie van de rupsen zo goed mogelijk (denk aan lantaarnpaalnummer, herkenbare punten in de omgeving of kruisingen). Wij krijgen zo een beeld van de plaag en kunnen bekijken of er maatregelen genomen. De gemeente voert geen bestrijding uit bij particulieren. We bestrijden nesten in de openbare ruimte met als prioriteit publieksgevoelige locaties zoals winkelcentra, scholen en bejaardentehuizen.