Berm- en slootbeheer om biodiversiteit en de lokale kringloop te stimuleren

De gemeente onderzoekt of met een andere vorm van berm- en slootbeheer de biodiversiteit (soorten planten en dieren) wordt bevorderd. Daarbij wordt ook getest hoe het maaisel hergebruikt kan worden in de lokale landbouw. Bijvoorbeeld als organische voedingsstof Bokashi of in een potstal. Een aantal betrokkenen van gemeente, Waterschap Rijn IJssel, Plattelandsraad,  Instituut voor Natuureducatie (IVN) en Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Oude IJssel (VAL) liet zich vorige week woensdag ter plekke informeren over de proef.

Maaien

De sloot langs de Wissinklaan, vanaf de Sinderenseweg tot aan de Boskapelle in Sinderen en de Netterdensestraat vanaf de Azwijnsestraat in Wieken/Gendringen, zijn de proeflocaties waar de bermen worden gemaaid en het maaisel wordt hergebruikt. Voorheen lieten we het maaisel liggen. Bloemen en grassoorten die een voedselarme grond nodig hebben zijn hierdoor verdwenen of hebben het moeilijk gekregen.

De bermen zijn vooraf onderzocht op de voorkomende plantensoorten en de maaimomenten  zijn afgestemd op het gewenste type begroeiing. De bermen worden in totaal twee keer per jaar gemaaid. De eerste meter wordt rond half mei gemaaid en na september wordt alles gemaaid. Tijdens het bezoek was te zien hoe de bermen voor de tweede keer dit jaar werden gemaaid.

Hergebruik, lokale kringloop landbouw

Ook werd het bedrijf Sevink Agrarische Dienstverlening bezocht. Daar was te zien hoe het maaisel wordt ingekuild en door middel van fermentatie, een conserveringstechniek, wordt omgezet naar het zogenaamde Bokashi. Dat is een organische voeding voor planten, het verbetert de structuur van de bodem en activeert ook het bodemleven. Natuurlijke voedingsstoffen en energie blijven zo behouden in de kringloop met als doel het bodemleven aan het te werk zetten, waardoor een natuurlijke balans in de bodem wordt gecreëerd. Sevink gebruikt het zelf op zijn land als extra voeding, net als een biologische akkerbouwer in de buurt. Ook de gemeente wil en gaat de Bokashi gebruiken als voeding in de openbare plantsoenen.

Een andere vorm van hergebruik van maaisel is te zien in Sinderen. Daar wordt sinds een aantal jaren de berm van de Wissinklaan al 7 jaar door vrijwilligers van Groen op Sinderen gemaaid en afgevoerd. Deze locatie heeft de gemeente nu als proeflocatie overgenomen. In deze berm hebben de vrijwilligers ook de voorkomende plantensoorten onderzocht en door de jaren heen gemeten. Het afgevoerde maaisel wordt lokaal bij een agrariër in de potstal gebruikt.  In deze potstal blijven de kalveren schoon en hebben ze steeds een warm en comfortabel ligbed. Bovendien ontstaat hiermee waardevolle mest die weer over het land wordt uitgereden.

Controle op vuil

Het is belangrijk dat er geen zwerfafval in het bermgras zit. Daarom roepen we iedereen op om te voorkomen dat er plastic en ander afval terecht komt in de bermen. Gooi niet zo maar afval weg! Direct voor het maaien worden de bermen en sloten door vrijwilligers gecontroleerd op zwerfafval.

Leren van elkaar

Veel gemeenten, de waterschappen en de provincie Gelderland zijn bezig met natuurvriendelijker bermbeheer en werken samen in het leernetwerk ecologisch bermbeheer onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Zo kunnen gemeentes, waaronder Oude IJsselstreek, en andere grondeigenaren van elkaar leren door ervaringen te delen.