Begroting 2022 gewijzigd vastgesteld door de raad

Donderdag 4 november 2021 heeft de raad de begroting 2022-2025 met nog een extra ambitie van 10 miljoen euro voor woningbouw, vastgesteld. Een mooi moment, omdat dit betekent dat we door kunnen met de ambitieuze plannen om onze brede welvaart te behouden en te versterken.

De raad bespreekt de begroting in, wat we noemen, de algemene beschouwingen. Daarbij geven alle politieke partijen aan, hoe zij denken over de begroting zoals deze is voorgesteld door het college. Er zijn drie moties aangenomen. Een motie is een uitspraak van de raadsleden, waarbij zij een actiepunt voorstellen aan het college. Het voorstel van Lokaal Belang, CDA en PvdA, waarbij zij voorstellen om honderd tijdelijke woningen te plaatsen in onze gemeente, is aangenomen. Hiervoor wordt door de gemeenteraad maximaal tien miljoen euro beschikbaar gesteld. De raadsleden waren positief over het plan, maar benadrukten bij het college ook om te kijken naar de haalbaarheid en betaalbaarheid. Daarnaast was er een motie van PvdA, Lokaal Belang en CDA die gezamenlijk een plan presenteren, om de procedures voor het bouwen van woningen te kunnen versnellen. Door onder andere meer verantwoordelijkheid bij de ontwikkelaars zelf neer te leggen. Ook deze motie werd aangenomen. Tot slot werd er een motie aangenomen waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor het groenbeleid.

Andere onderwerpen die besproken werden, waren de voortgang van STOER, het belang van de agrarische sector in onze gemeente, klimaatadaptatie en de werkdruk in de gemeentelijke organisatie en voor de raadsleden.

De conclusie: we staan er goed voor en er is voldoende budget om alle plannen ook uit te voeren met deze begroting. We zetten de weg die we ingeslagen zijn met nog meer lef voort. De raad en college zijn blij met de uitkomst en de plannen die er liggen en bouwen samen door aan de brede welvaart.