Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek – DOE MEE!

Een steekproef van zo’n 40.000 Achterhoekers van 18 jaar en ouder ontvangt in deze eerste week van maart een uitnodigingsbrief om mee te doen aan het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO). In 2017 werd dit onderzoek ook uitgevoerd. Anno 2021 is het nodig om de inzichten te actualiseren en ontwikkelingen in beeld te brengen.

Geef uw mening

Hebt u een uitnodiging ontvangen? Uw deelname stellen we zeer op prijs! Het beantwoorden van de vragen kost u ongeveer 10 minuten tijd. In opdracht van 8RHK ambassadeurs wordt het onderzoek uitgevoerd door bureau Moventem en uw privacy is gewaarborgd.

Onder de deelnemers van de AWLO-enquête worden 100 VVV-bonnen verloot ter waarde van € 20,00 die bij voorkeur lokaal besteed kunnen worden. Aan het einde van de enquête kunnen deelnemers aangeven of ze daar kans op willen maken.

Wonen in toekomst

8RHK ambassadeurs is een regionale samenwerkingsorganisatie van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid. Er wordt vanuit verschillende thematafels gewerkt aan versterking van de regio. De thematafel Wonen & Vastgoed gaat met de uitkomsten van dit grote onderzoek over wonen en leefbaarheid aan de slag. De uitkomsten helpen om plannen goed af te stemmen op de behoeftes van inwoners en betere beslissingen te nemen.

Ben Hiddinga, Voorzitter thematafel Wonen & Vastgoed, 8RHK ambassadeurs: “In deze coronatijd, beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk een fijne woon- en leefomgeving is. En wat het maakt tot een fijne omgeving is voor iedereen anders. Juist daarom is het zo belangrijk dat zoveel mogelijk Achterhoekers meedoen met dit onderzoek. Zodat we weten wat er leeft, wat de woonbehoeftes zijn en hoe we onze plannen hier op af kunnen stemmen.”

Geen uitnodiging, wel meedoen?

Hoe meer Achterhoekers meedoen, hoe beter. Bent u 18 jaar of ouder en wilt u ook meedoen? Ga dan naar de website www.awlo.nl en doe mee!

Meer informatie

Vragen over het onderzoek of kunt u niet digitaal meedoen? Kijk op www.awlo.nl of neem contact op met Moventem via info@awlo.nl of telefonisch (0575) 760 227.