Aanvragen eenmalige energietoeslag 2022

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een energietoeslag. Het kabinet heeft hiervoor 800 euro per huishouden beschikbaar gesteld. Sinds de start in april hebben al veel inwoners de energietoeslag ontvangen. Heeft u nog geen energietoeslag ontvangen? En komt u wel in aanmerking? Dan kunt u dit aanvragen via deze website. U kunt ook een aanvraagformulier afhalen bij het gemeentehuis of bij STOER. 

De verwachting is dat in het najaar een extra bedrag van 500 euro aan energietoeslag wordt uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor hoeft geen aanvraag ingediend te worden. Wie al energietoeslag heeft ontvangen, krijgt automatisch bericht over het extra bedrag.
 

Voor wie?

De energietoeslag is bestemd voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het gaat hierbij om netto bedragen. Verder geldt dat u op de datum van de aanvraag:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Oude IJsselstreek woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand. Hoeveel dat is, ziet u in deze tabel (VT staat voor Vakantietoeslag):

Soort huishouden

bijstandsnorm

120% exclusief VT

120% inclusief VT

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 1.037,12

€ 1.244,54

€ 1.310,05

Gehuwden en samenwonenden

€ 1.481,60

€ 1.777,92

€ 1.871,50

Alleenstaande en alleenstaande ouder pensioengerechtigd

€ 1.152,41

€ 1.382,89

€ 1.455,67

Gehuwden en samenwonenden pensioengerechtigd

€ 1.560,41

€ 1.872,49

€ 1.971,05

Van een groep inwoners hebben de gemeente en STOER voldoende gegevens om te beoordelen of ze recht hebben op de tegemoetkoming. Deze inwoners hebben in de eerste week van april van ons bericht ontvangen.   

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor de energietoeslag, en heeft u geen bedrag en brief van de gemeente ontvangen over de energietoeslag? Dan kunt u zelf een aanvraag indienen. Via deze website (zie blauwe button: Aanvragen energietoeslag (DigiD)).  U kunt het aanvraagformulier ook afhalen op het gemeentehuis in Gendringen of bij STOER, DRU Industriepark in Ulft. U kunt het dan thuis invullen en vervolgens terugsturen naar de gemeente of afgeven op het gemeentehuis.

Aanvragen energietoeslag (DigiD) 


Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor de eenmalige toeslag, maar ervaart u wel financiële problemen door de gestegen energieprijzen? Neem dan contact op met de gemeente via (0315) 292 292. Wij kijken dan samen naar een oplossing voor uw situatie.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

Heeft u (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. Het is wel verstandig als u het geld reserveert, voor als uw energiekosten binnenkort toch gaan stijgen of voor de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier.

Vragen?

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (0315) 292 292