Aanpak energiearmoede van start

Breed pakket aan maatregelen om energiekosten te verlagen

De flink gestegen energieprijzen raken veel mensen in Nederland. Ook veel inwoners van Oude IJsselstreek. Naast de eenmalige energietoeslag, heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld aan gemeenten voor extra maatregelen om energiearmoede aan te pakken. De gemeente heeft een breed pakket aan maatregelen uiteengezet, die erop zijn gericht om de energierekening van huishoudens met een laag inkomen naar beneden te krijgen. Binnenkort start de eerste pilot.

Wethouder John Haverdil: “Er is een steeds grotere groep inwoners in onze gemeente die moeite heeft financieel rond te komen, mede vanwege de hoge energierekening. Voor mensen met een laag inkomen levert een hoge energierekening stress en mogelijk zelfs schulden op. De energietoeslag biedt enige verlichting. Maar structurele maatregelen om de energiekosten te verlagen zijn nog belangrijker. Vaak kan dat al met relatief eenvoudige aanpassingen. Daarop is onze aanpak ook gericht.”

Breed pakket aan maatregelen

De aanpak Energiearmoede bestaat uit vijf verschillende elementen: bespaarcoaches, fixteams, een witgoedregeling, een communicatiecampagne en een subsidieregeling. Bespaarcoaches komen bij inwoners thuis en geven tips en advies om energie te kunnen besparen. Vervolgens kunnen fixteams langs komen. Fixteams voeren gratis kleine maatregelen uit, zoals tocht- en kierdichting, of het aanbrengen van radiatorfolie. De bespaarcoaches kijken ook naar huishoudelijke apparaten. Als daar energieslurpers tussen zitten, kan er via de witgoedregeling mogelijk één apparaat vervangen worden. Deze drie elementen – bespaarcoaches, fixteams, en de witgoedregeling – zijn met elkaar verbonden. Het inzetten van een fixteam en/of de witgoedregeling wordt altijd voorafgegaan door een gesprek met een bespaarcoach. De gemeente start in oktober met een pilot in een buurt in Silvolde. Om alle inwoners bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen, zetten we daarnaast ook een regionale voorlichtingscampagne op.  

Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen

Bovendien start de gemeente dit najaar met een subsidieregeling. Huishoudens met een bruto jaarinkomen tot modaal (€38.000) kunnen subsidie krijgen voor het isoleren van de eigen woning. Er is subsidie te krijgen voor spouwmuur-, vloer- en dakisolatie. Het maximum aan te vragen bedrag is €1.500. Zodra deze subsidie is aan te vragen, communiceert de gemeente dat actief richting inwoners.

Wethouder Duurzaamheid Janine Kock is blij met de aanpak: “We zijn als gemeente al langer bezig om energiebesparingsmaatregelen in het huis te bevorderen. Het energiezuiniger maken van woningen is niet alleen goed voor het klimaat maar óók voor de portemonnee. Gelet op de huidige energiecrisis is het nu belangrijker dan ooit om inwoners te helpen om energie in hun woning te besparen. Met deze aanpak zorgen we dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie.”