7 augustus 2018

Aanhoudend hoog risico op natuurbranden

 

Introductie

In verband met de aanhoudende droogte blijven we aandacht vragen voor het rook- en stookverbod. De voorspelde regen voor deze week heeft vrijwel zeker geen invloed op een verlaging van het risico. Er is veel regenwater nodig om de huidige droogte te keren. Door aanhoudende droogte is het gevaar dat een natuurbrand ontstaat momenteel groot. Voor de regio Noord Oost Gelderland geldt fase 2.

Rook- en stookverbod

De combinatie van veel zon, droogte en wind zorgt voor brandgevaar in de natuur. Ook op plantsoenen, kleine bosschages en in bermen is het droog. Daarom is het voorlopig verboden om vuur in de open lucht aan te leggen. Dit geldt ook voor inwoners die al een ontheffing hebben gekregen voor het verbranden van snoeiafval. Medewerkers van de gemeenten voeren extra controles uit. Zelfs het weggooien van een brandende sigaret kan grote gevolgen hebben


Wat betekent dit voor u?

 • In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan. Dat geldt ook voor in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
 • Roken in bossen, op heide of veengronden dan wel op de schansen of binnen een afstand van 30 meter daarvan (in de open lucht) is verboden.
 • Ook is het verboden om brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.
 • De eventueel verleende ontheffing voor stookverboden is niet meer geldig; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
 • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
 • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
 • Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
 • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras
 • Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaat

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.
 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

Het droogte indicatie systeem is te vinden op de website www.natuurbrandrisico.nl en kijk voor meer tips op de site van Brandweer Nederland: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur