Nieuwe regels voor kappen van bomen

Als gemeente Oude IJsselstreek werken we aan een nieuwe Verordening Bomen en Landschap Oude IJsselstreek. In de verordening staan de regels rondom het kappen van een boom of landschapselement, bijvoorbeeld een houtsingel of struweelhaag.

Waarom een nieuwe verordening?

Steeds meer inwoners zien dat bomen en landschap van grote waarde zijn voor bijvoorbeeld het veranderende klimaat en behoud en versterken van biodiversiteit. De gemeente vindt dit ook belangrijk. Elders in deze editie las u al over het bosbeheerplan van de gemeente. Maar ook in de openbare ruimte werken we aan meer biodiversiteit en natuurbehoud: door het planten van bomen en hoe het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Ook veel inwoners dragen waar ze kunnen bij aan het planten of behouden van bomen en landschap. Vanuit de Visie op landschap, natuur en groene kernen is het behoud van bomen en landschap een belangrijke pijler. Deze vernieuwde verordening is de concrete uitwerking van deze pijler en zo sluiten de regels weer aan bij het vastgestelde beleid. 

Wat verandert er?

In de verordening is straks een omgevingsvergunning nodig voor bomen binnen en buiten de kom die een grotere stamomtrek hebben dan 90 cm op 1,30 m hoogte. Voor buiten de kom geldt nu nog een stamomtrek groter dan 10 cm; en binnen de kom kennen we nu geen algemene regel maar zijn de Particuliere Bijzondere Bomen vergunning plichtig. De regels voor landschapselementen buiten de kom veranderen niet maar zijn in de nieuwe verordening duidelijker opgeschreven.

Voor het aanwijzen van Bijzondere Bomen gaan criteria gelden zodat er meer duidelijkheid en transparantie is. Door het gebruik van criteria is het ook mogelijk, en zeer gewenst, dat inwoners helpen bij het identificeren van Bijzondere Bomen. Daarnaast kan een Bijzondere boom straks zowel binnen als buiten de kom staan en maakt het niet uit wie de eigenaar is, de regels gelden voor zowel de gemeente als particulieren.  

Verder staat in de nieuwe verordening duidelijk omschreven wat de vergunningsvoorschriften zijn en de redenen om een aanvraag te weigeren. Hierdoor weet de aanvrager van tevoren wat hij kan en mag verwachten.

Meer informatie?

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels gaan gelden. Als dit bekend is dan kunt u dit lezen op deze webpagina en op de pagina’s met gemeentenieuws van de Gelderse Post. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op via info@oude-ijsselstreek.nl of bel naar (0315) 292 292.