Minimaregelingen

 

Introductie

Er is een groot aantal regelingen die helpen om mensen met een minimuminkomen zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Of u in aanmerking komt voor één of meer minimaregelingen hangt af van uw inkomen en uw vermogen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de diverse minimaregelingen.

Hulp nodig bij het invullen van aanvraagformulieren? Maak dan gebruik van de formulierenhulp.

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand moet het gaan om die extra kosten, waarvoor u niet kunt sparen en die u niet zelf kunt betalen. In elk geval moet het gaan om noodzakelijke kosten. Dat wil zeggen, kosten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn. Bijzondere bijstand is er daarnaast alleen voor kosten die niet door andere regelingen worden vergoed of waartegen u zich niet kunt verzekeren. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen, moet u mogelijk een gedeelte zelf betalen.

Er zijn verschillende kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen zoals: Maaltijdvoorziening (Tafeltje Dekje) en Hoortoestellen

Wilt u meer weten over bijzondere bijstand, klikt u dan hier

CAZ

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) 

Wat houdt de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering in?
Iedereen die in Nederland woont, is verplicht zich met een basisverzekering te verzekeren tegen ziektekosten. Via de basisverzekering wordt een groot deel van de noodzakelijke medische kosten vergoed voor huisartsbezoek, geneesmiddelen etc. Een basisverzekering dekt niet alle kosten, zoals tandartskosten. Daarom is het belangrijk om een aanvullende verzekering af te sluiten voor kosten die in de basisverzekering niet of maar gedeeltelijk zijn opgenomen. Via de gemeente Oude IJsselstreek kunnen inwoners die hiervoor in aanmerking komen zich aantrekkelijk verzekeren tegen ziektekosten via de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ). Deze is afgesloten bij Zorgverzekeraar Menzis. Inwoners van de gemeente met een inkomen tot maximaal 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor de collectieve zorgverzekering. 

Voor informatie kunt u terecht op de website van Menzis www.gezondverzekerd.nl  Op de site kan men de naam van de gemeente invullen en dan komt de informatie over de voorwaarden van onze gemeente naar voren en kan u ook de verzekering vergelijken.

Participatietoeslag

Participatietoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag en categoriale bijzondere bijstand 65+) 

Deze toeslag is bedoeld voor mensen ouder dan 21 jaar die tenminste 3 jaar een inkomen tot maximaal 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm ontvangen. Verder gelden deze voorwaarden:

  • U bent geen student
  • Uw vermogen mag niet boven het vrij te laten vermogen van de bijstandswet uitkomen. 

Als u meer over de Participatietoeslag wilt weten, klikt u dan hier.

Meedoenregeling

Meedoen-regeling (voorheen sociaal fonds) 

Om in aanmerking te komen voor de Meedoen-regeling mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Voor kinderen tot 4 jaar, studenten en scholieren met een inkomen uit Studiefinanciering of de WTOS 18+ geldt de regeling niet. 

Voor welke kosten is het bijvoorbeeld bedoeld?

  • Lidmaatschappen, contributies in verband met actieve, regelmatige deelname aan activiteiten van verenigingen
  • Uitgaven aan (sport)kleding en materialen etc. die nodig zijn voor deze verenigingen.
  • Abonnement van zwembad of bibliotheek.
  • Uitgaven in verband met bijvoorbeeld: sociaal-culturele activiteiten gericht op ouderen en gehandicapten, lidmaatschap vrouwen-, en buurtverenigingen, ouderenbonden volkstuinverenigingen.
  • Uitsluitend voor ouderen vanaf 65 jaar en gehandicapten komen ook deze kosten in aanmerking voor een bijdrage: abonnement op dagblad of weekblad 

!! Belangrijk: het niet mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de kosten van internet, dagjes uit, theater- en bioscoopbezoek.

Voor meer informatie en het aanvragen van de meedoenregeling, klik hier     

Computerregeling MBO

Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110 % van de bijstandsnorm en uw vermogen is niet hoger dan het vrij te laten vermogen op grond van de Wet werk en bijstand, dan kunt u gebruik maken van de regeling "Computers voor kinderen op het middelbaar onderwijs".

Lees hier verder voor meer informatie.