Meteen melden

 

Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, hondenpoep, ongedierte, vernielingen. Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het ons!

Wat kunt u melden?

Bij het meldpunt openbare ruimte kunt u zaken melden als: zwerfvuil, overstromende straatkolken, een lantaarnpaal die het niet (goed) doet, een losse stoeptegel. Via telefoonnummer (0315) 292 292, de Publieksbalie of via het Meldingenpunt Oude IJsselstreek kunt u meldingen doorgeven.

Melding over ongedierte/plaagdieren
Hebt u  last van muizen, ratten, wespen, insecten of ander ongedierte? De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond, dus niet in uw huis.

Wat kunt u doen als u last heeft van onderstaande diersoorten?

Bijen
Een bijennest kunt u het best laten weghalen door een imker. Kijk hiervoor in de telefoongids of op een zoekmachine op internet.

Wespen
Wespen kunt u zelf bestrijden met een bestrijdingsmiddel. Ook kunt u een gespecialiseerd bedrijf vragen dit voor u te doen. Deze staan vermeld in het telefoonboek en/of op internet. Wespen in de openbare ruimte worden door de gemeente bestreden. Hier kunt u melding van maken via de Meldingenkaart.

Muizen en Ratten
Bij overlast van muizen en ratten, in het openbaar gebied en ook op uw privéterrein, moet u hiervan melding maken bij het landelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming (KAD). Dit gaat niet meer via het meldingenpunt van de gemeente. U kunt digitaal een melding doen of telefonisch contact opnemen met het KAD tel. (0317) 419 660.
Om vast te stellen om welke diersoort het gaat kunt u gratis insecten, uitwerpselen en schadebeelden laten onderzoeken door middel van een formulier via het KAD. Aan de hand hiervan ontvangt u dan de juiste informatie.

De meldingen via KAD over plaagdieren in het openbaar gebied worden direct aan de gemeente doorgegeven. De gemeente zet, als er gevaar is voor de volksgezondheid, een gespecialiseerd bedrijf in om deze effectief en met een minimale milieubelasting te bestrijden. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht.

Steenmarters
Dit zijn beschermde diersoorten. Mogelijkheid is dat men zelf de gaten in zijn/haar huis dicht. Er zijn middelen in de handel die steenmarters verdrijven. Te verkrijgen bij een erkende ongediertebestrijder.

Spoedeisende meldingen

Het meldpunt openbare ruimte is niet bestemd voor spoedeisende meldingen, zoals overlopende riolering of een omgevallen boom die op de openbare weg ligt. Voor dit soort spoedeisende meldingen vindt u de telefoonnummers op de contactpagina.

Voor een spoedeisende melding buiten kantooruren kunt u het calamiteitennummer (06) 1093 2892 bellen. Uitsluitend bij calamiteiten op gebied van wegen, riolering, gladheid en storm.

Meer informatie

Wat gebeurt er met uw melding?

De gemeente registreert en beoordeelt uw melding. Afhankelijk van de melding wordt deze in behandeling genomen met een afhandelingstermijn of de melding wordt voor beoordeling/afhandeling aan een gemeentelijke afdeling doorgegeven. Om op de hoogte te blijven van de afhandeling kunt u uw e-mailadres vermelden.

Klachten

Heeft u klachten over de afhandeling van een melding of een andere klacht over de dienstverlening dan kunt u uw klacht kenbaar maken via de webpagina klachten.
Het meldpunt openbare ruimte neemt geen klachten in behandeling.