Meedoen Werkt!

Meedoen Werkt! is een project waarin de gemeente samenwerkt met werkgevers om inwoners, die al langere tijd werkzoekend zijn, naar betaald werk te begeleiden. Dit naast de al bestaande samenwerking met Laborijn.

Op basis van positieve ervaringen in een andere gemeente is in de zomer van 2019 gestart met het project Meedoen Werkt!  Door maandelijks ontmoetingen te organiseren tussen werkgevers en werkzoekenden leren beide elkaar kennen. Hierbij ontstaan er matches die kunnen leiden tot een baan voor de werkzoekende.

Hoe gaan we dat doen?

 • Sinds september 2019 organiseren wij maandelijks het Meedoenplein, de bijeenkomst waarin werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten.
 • Als het klikt, praten werkzoekende, werkgever en gemeente verder over de mogelijkheden.
 • Doel van de match is een betaalde baan. In een trajectplan worden afspraken vastgelegd hoe we dit doel gaan bereiken.
 • Als betaald werk (nog) niet haalbaar is, wordt bekeken welke doelstelling het best passend is voor inwoner en werkgever.
 • De gemeente blijft betrokken, ook nadat iemand in een baan is begonnen. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een beroep blijven doen op ondersteuning van de gemeente.

Meedoenplein

Het Meedoenplein wordt dus maandelijks door de gemeente georganiseerd. Werkgevers en werkzoekenden worden hiervoor uitgenodigd. Op het Meedoenplein is elke werkzoekende welkom, ook als hij of zij niet staat ingeschreven bij de gemeente.

Op 18 september, 15 oktober en 12 november 2019 hebben de eerste bijeenkomsten van het Meedoenplein plaatsgevonden. De komende ontmoetingsbijeenkomsten via het Meedoenplein staan gepland op:

 • woensdag 11 december, 11.00 – 13.00 uur
 • dinsdag 21 januari 2020, 11.00 - 13.00 uur
 • dinsdag 18 februari 2020, 11.00 - 13.00 uur
 • dinsdag 17 maart 2020, 11.00 - 13.00 uur
 • dinsdag 21 april 2020, 11.00 - 13.00 uur
 • dinsdag 19 mei 2020, 11.00 - 13.00 uur
 • dinsdag 16 juni 2020, 11.00 - 13.00 uur

Het Meedoenplein wordt gehouden in het Mauritiushuis (voormalige Mauritiuskerk) Prins Bernhardstraat 6, Silvolde

Meer informatie

Werkzoekenden en werkgevers die meer over het project Meedoen Werkt! willen weten zijn welkom bij Pieter Bruijsten of Tjark Waegemakers via (0315) 292 292. Of stuurt u een email naar: meedoenwerkt@oude-ijsselstreek.nl