Meedoen Werkt!

Meedoen Werkt! is een project waarin de gemeente ervoor zorgt dat werkgevers en inwoners, die al langere tijd werkzoekend zijn, elkaar ontmoeten.

Op basis van positieve ervaringen in een andere gemeente is in september 2019 gestart met het project Meedoen Werkt!  Door maandelijks ontmoetingen te organiseren tussen werkgevers en werkzoekenden leren beide elkaar kennen. Hierbij ontstaan er matches die kunnen leiden tot een (betaalde) baan voor de werkzoekende.

Hoe doen we dat?

  • Van september 2019 tot en met februari 2020 hebben wij maandelijks het Meedoenplein georganiseerd, de bijeenkomst waarin werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten. Werkgevers en inwoners met een bijstandsuitkering nodigen we hiervoor uit. Op het Meedoenplein is elke werkzoekende welkom, ook als hij of zij niet staat ingeschreven bij de gemeente.

  • Als het klikt, praten werkzoekende, werkgever en gemeente verder over de mogelijkheden.
  • Doel van de match is een betaalde baan. In een trajectplan worden afspraken vastgelegd hoe we dit doel gaan bereiken.
  • Als betaald werk (nog) niet haalbaar is, wordt bekeken welke doelstelling het best passend is voor inwoner en werkgever.
  • De gemeente blijft betrokken, ook nadat iemand in een baan is begonnen. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een beroep blijven doen op ondersteuning van de gemeente.

Meedoenplein en corona

In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de Meedoenpleinen vanaf maart 2020 geen doorgang kunnen vinden. We blijven echter vasthouden aan de werkwijze om onze kandidaten op een persoonlijke manier onder de aandacht te brengen van werkgevers. We werken op dit moment aan infographics en video’s, zodat kandidaten zich op een andere manieren  persoonlijk kunnen blijven presenteren.

De gemeente hoopt in de toekomst weer Meedoenpleinen te kunnen organiseren, wanneer de coronamaatregelen dat toelaten.  

Meer informatie

Werkzoekenden en werkgevers die meer over het project Meedoen Werkt! willen weten zijn welkom bij Tjark Waegemakers of Milanda Bloem via (0315) 292 292. u kunt ook een e-mail sturen naar: meedoenwerkt@oude-ijsselstreek.nl