Informatie over het coronavirus.

Meedoen Werkt!

Meedoen Werkt! is een project waarin de gemeente ervoor zorgt dat werkgevers en inwoners, die al langere tijd werkzoekend zijn, elkaar ontmoeten. Dit naast de al bestaande samenwerking met Laborijn.

Op basis van positieve ervaringen in een andere gemeente is in september 2019 gestart me

t het project Meedoen Werkt!  Door maandelijks ontmoetingen te organiseren tussen werkgevers en werkzoekenden leren beide elkaar kennen. Hierbij ontstaan er matches die kunnen leiden tot een (betaalde) baan voor de werkzoekende.

Hoe gaan we dat doen?

 • Sinds september 2019 organiseren wij maandelijks het Meedoenplein, de bijeenkomst waarin werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten.
 • Als het klikt, praten werkzoekende, werkgever en gemeente verder over de mogelijkheden.
 • Doel van de match is een betaalde baan. In een trajectplan worden afspraken vastgelegd hoe we dit doel gaan bereiken.
 • Als betaald werk (nog) niet haalbaar is, wordt bekeken welke doelstelling het best passend is voor inwoner en werkgever.
 • De gemeente blijft betrokken, ook nadat iemand in een baan is begonnen. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een beroep blijven doen op ondersteuning van de gemeente.

Meedoenplein

De gemeente organiseert dus maandelijks het Meedoenplein. Werkgevers en inwoners met een bijstandsuitkering nodigen we hiervoor uit. Op het Meedoenplein is elke werkzoekende welkom, ook als hij of zij niet staat ingeschreven bij de gemeente.

In het najaar van 2019 hebben vier bijeenkomsten van het Meedoenplein plaatsgevonden. In 2020 staan de volgende ontmoetingsbijeenkomsten van het Meedoenplein gepland.

In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat het Meedoenplein van 17 maart, 21 april ,19 mei en 16 juni niet door. De gemeente hoopt op 15 september 2020 weer een eerste Meedoenplein te kunnen organiseren. Of dit definitief door gaat, is onder meer afhankelijk van het verloop van de verspreiding van het coronavirus.

 • dinsdag 21 januari 2020, 11.00 - 13.00 uur
 • dinsdag 18 februari 2020, 11.00 - 13.00 uur
 • dinsdag 17 maart 2020, 11.00 - 13.00 uur (dit Meedoenplein gaat niet door)
 • dinsdag 21 april 2020, 11.00 - 13.00 uur (dit Meedoenplein gaat niet door)
 • dinsdag 19 mei 2020, 11.00 - 13.00 uur (dit Meedoenplein gaat niet door)
 • dinsdag 16 juni 2020, 11.00 - 13.00 uur (dit Meedoenplein gaat niet door)

Het Meedoenplein wordt gehouden in het Mauritiushuis (voormalige Mauritiuskerk) Prins Bernhardstraat 6, Silvolde

Meer informatie

Werkzoekenden en werkgevers die meer over het project Meedoen Werkt! willen weten zijn welkom bij Pieter Bruijsten of Tjark Waegemakers via (0315) 292 292. Of stuurt u een email naar: meedoenwerkt@oude-ijsselstreek.nl