Marijke Verstappen

Marijke Verstappen

Algemeen Directeur Marijke Verstappen
Marijke Verstappen

De algemeen directeur / gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente en wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Zij is de belangrijkste adviseur van het college en zij heeft bovendien de eindverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie.