Mantelzorgwaardering

Wat is een mantelzorger?

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Maar wat verstaan we onder mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Formeel spreken we van mantelzorg als de zorg verder gaat dan de gebruikelijke hulp die je als partner, kind of ouder normaal voor elkaar hebt.

Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit verplicht worden. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, is geen mantelzorg.

Tot en met 25 jaar spreken we over jonge mantelzorgers. Zij groeien op met een ouder, broer, zus of ander gezinslid met een ziekte, beperking of verslaving. Sommige jonge mantelzorgers nemen echt de zorg voor die naaste op zich. Maar het kan ook zijn dat zij zich zorgen maken over of aanpassen aan hen. Of dat zij minder aandacht krijgen, omdat de zorg voor het zieke gezinslid veel van de andere gezinsleden vraagt.

Waardering in Oude IJsselstreek

Mantelzorgers zijn belangrijk in onze samenleving. Dankzij hun inzet kan iemand (langer) in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat verdient waardering. Jaarlijks besluit het college van burgemeester en wethouders over de manier waarop zij mantelzorgers in dat jaar willen bedanken.

Waardering in Oude IJsselstreek in 2020

Zorgt u meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden voor een inwoner van onze gemeente dan kunt u zich dit jaar aanmelden voor de mantelzorgwaardering. Uiterste aanmelddatum 11 december 2020. De waardering ontvangt u dan in de derde week van december 2020. 

Mantelzorgwaardering aanvragen

Staat u al ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg?
Mantelzorgers van een inwoner uit Oude IJsselstreek die al bij het Steunpunt Mantelzorg van Sensire als mantelzorger geregistreerd zijn hoeven niets te doen. Zij ontvangen in december rechtstreeks de waardering.

Meer informatie over mantelzorg, ondersteuning of gesprek van het steunpunt mantelzorg van Sensire

Mantelzorg voor een inwoner uit een andere gemeenten

Woont u in de gemeente Oude IJsselstreek, maar bent u mantelzorger van een inwoner uit een andere gemeente? Dan kunt u bij die andere gemeente terecht voor meer informatie over mantelzorgwaardering in 2020.